Contactloos onderzoek - Newcom Research
Newcom Research

Het laatste nieuws en de laatste onderzoeksresultaten

Contactloos onderzoek

Contactloos onderzoek: de nieuwe realiteit?

Zeker in deze tijd van het Corona-virus is het ook voor de onderzoeksbranche noodzakelijk om na te denken wat de impact is op onderzoek. Hoe kunnen we blijven leren van patiënten, studenten, inwoners, reizigers, lezers en kijkers?

Hoe breng je het klantperspectief (nog steeds) in kaart? Hoe kun je je positie in de markt meten? En hoe breng je kansen in kaart? En misschien wel belangrijker dan ooit: wat kunnen we leren van onze doelgroep?

Contactloos onderzoek, dat is feitelijk het credo waar ook onze branche zich in de komende periode op moet voorbereiden. Bij contactloos onderzoek denken we al snel aan methoden. Focusgroepen, met een groep mensen in 1 ruimte is immers bijna ondenkbaar. En hoe werken we ook samen met klanten? Voor Corona werkten we in al onze onderzoeken nauw samen met klanten. Hoe doen we nu bijvoorbeeld de powersessies? En hoe bakenen we samen goed af aan het begin van het traject?

Maar verandert al het onderzoek? Veranderen de principes waarmee onderzoek wordt opgezet, uitgevoerd en geanalyseerd? Om de veranderingen voor ‘contactloos onderzoek’ in perspectief te brengen zou ik graag eerst onze Insight Matrix even willen laten zien.

Binnen Newcom hanteren we een matrix die snel helderheid geeft in wat voor type onderzoek er is en wanneer je welke methode het beste in kunt zetten. Het is enerzijds afhankelijk van het doel van het onderzoek (ben je op zoek naar operationele verbeterpunten of gaat het om een strategisch vraagstuk?). Daarnaast wordt een belangrijk verschil gemaakt tussen het type informatie wat je zoekt. Wil je vooral weten hoe het ervoor staat? Dan ben je dus op zoek naar beschrijvende informatie van de huidige situatie. Het gaat dan om evaluatief onderzoek. Of ben je op zoek naar diepere inzichten? In dat geval praat je over verklarend onderzoek.  

Newcom Inzicht matrix

 • De X-as betreft het doel van de informatie. Is het doel om strategische informatie op te leveren? Of is het juist voor operationeel/tactisch gebruik?
 • De Y-as betreft het type informatie. Gaat het om redelijk recht toe recht aan te weten wat bijvoorbeeld verbeteringen en/of de positie is? Of gaat het om diepere inzichten?

 

Wat zijn de veranderingen voor contactloos onderzoek?

De verandering zijn vooral een afgeleide van het doel van het onderzoek en het gewenste type informatie.  Hieronder enkele voorbeelden.

 • Kwadrant 1 gaat om concrete verbeterpunten. Voorbeelden zijn hier bijvoorbeeld Usability onderzoek, (eenmalig) klanttevredenheidsonderzoek en/of bijvoorbeeld Campagne onderzoek. Dit type onderzoek levert waardevolle data op om Apps, Campagne materiaal of een element in de Customer Journey te verbeteren. Dit onderzoek wordt over het algemeen gemeten onder een bestaande doelgroep. Voor klanttevredenheidsonderzoek of het campagne onderzoek maak Newcom al heel lang gebruik van het geavanceerde platform Exploratio.nl. En Usability onderzoek kan tegenwoordig heel gemakkelijk op afstand.

 

 • Kwadrant 2 gaat om vinger aan de pols te houden op strategisch niveau. Een eigen panel of bijvoorbeeld het Multimediale Bereiksonderzoek is daar een goed voorbeeld van. Ook de Newcom BrandTracker (naamsbekendheid/imago) valt in dit kwadrant. Feitelijk gebeurden deze onderzoeken over het algemeen al online en de verandering in methode is nihil. Sterker nog: we zien het gebruik van (eigen) panels juist stijgen.

 

 • In kwadrant 3 (diepere inzichten) is wel herbezinning nodig. Veelal gebeurde deze methode op locatie (face 2 face, focusgroepen) en werd ingezet om het ‘waarom’ erachter te weten. Wat zijn hoofdkoopmotieven waarom klanten bij je komen? Wat zijn de barrières en waarom hebben ze bepaalde behoeften? De inzet van kwalitatief onderzoek op afstand zal hier noodzakelijk zijn. Met behulp van ons platform doen we testen met welke informatie we krijgen als we respondenten feitelijk op meer afstand hebben (maar wel zien en een dialoog kunnen voeren). In dit kwadrant is innovatie nodig.

 

 • Kwadrant 4 is gericht op input voor strategie. Vaak komen hier verschillende onderzoeksaspecten bij elkaar: hoofdkoopmotieven, positie in de markt en klantbehoeften. Onder verschillende doelgroepen (ook interne doelgroepen) wordt een systematische analyse uitgevoerd om exact te weten wat kansrijke strategieën voor jouw organisatie zijn. Ook hier is de inzet van online onderzoek heel normaal. Wat hierbij in de komende periode nog meer bij komt is de zogenaamde Observatie methode. Newcom mag bijvoorbeeld binnen een grote studie over een lange periode de arbeidsmarkt observeren van de sector zorg en welzijn (inclusief kinderopvang) ten tijde van de Coronacrisis. Met behulp van een tool, observatieschema’s en opinies van thougtleaders wordt er geleerd zonder actief te vragen.

Met behulp van deze matrix kun je relatief snel bepalen wat de impact is op jouw onderzoek. Als je het gewenste abstractieniveau vast hebt gesteld, kun je vrij snel komen tot de juiste opzet.

Wrap up in drie punten voor Contactloos Onderzoek

1. Contactloos onderzoek zal komende periode nog meer ingezet worden;

2. Feitelijk was een groot deel van het onderzoek al ingericht op ‘onderzoek op afstand’. Zowel qua methoden (online, panel, community) als qua focus van het onderzoek (klanttevredenheidsonderzoek, imago/brand tracker, medewerkerstevredenheidsonderzoek, etcetera);

3. Voor face 2 face onderzoek worden vervangende technieken ingezet zoals observatietechnieken, online interviews, hangoutmeetings en bijvoorbeeld usability testen op afstand.

Ga terug

Met onze klanten werken aan oplossingen

 

Onze vestigingen

 • Enschede
  Hengelosestraat 221
  7521 AC Enschede
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

 • Amsterdam
  Herengracht 564
  1017 CH Amsterdam
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

Nieuwsbrief