AZW-onderzoek: Impact coronavirus op arbeidsmarkt Zorg en Welzijn - Newcom Research
Newcom Research

Het laatste nieuws en de laatste onderzoeksresultaten

AZW-onderzoek: Impact coronavirus op arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Het coronavirus heeft een grote impact op alle werkenden in de sector Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK). In de periode maart tot en met augustus was er vooral impact op de thema’s organiseren (van zorg, sociaal werk en kinderopvang) en werkomgeving. In mindere mate was er aandacht voor de thema’s waardering, financiering en innovatie. Dit is het resultaat van observatie-onderzoek, dat Newcom vanaf maart tot september 2020 in opdracht van onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn uitvoerde. Tienduizenden berichten uit (vak) media, social media en fora en honderden publicaties werden geanalyseerd en tot hoofdlijnen teruggebracht voor de de arbeidsmarkt sector Zorg & Welzijn, inclusief de branches sociaal werk en kinderopvang. Newcom zorgde voor diep, compleet en kernachtig inzicht in de ontwikkelingen rond werken in de sector Zorg & Welzijn met een nieuwe methode.

Een objectief en compleet beeld van werken in Coronatijd.

Wat gebeurt er nu eigenlijk in sector Zorg &Welzijn sector in Coronatijd? Welke impact heeft Corona op de mensen op de werkvloer? Over welke thema’s maken zij zich zorgen? Welke thema’s zijn voor ons als sector, en acht branches binnen die sector, het meest urgent om op te pakken? Deze vragen leefden in de sector Zorg en Welzijn in het voorjaar van 2020. Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) vroeg Newcom om een antwoord te vinden op deze vragen zonder een beroep te doen op mensen op de werkvloer. Het moest vooral een objectief en compleet beeld geven: observeren zonder waardeoordeel en duiding. We kozen voor de vernieuwende methode triangulair observatie-onderzoek.

Triangulair observatie-onderzoek: via drie complementaire methoden worden ontwikkelingen in kaart gebracht .

De methode observatie-onderzoek leende zich perfect voor deze uitdaging. In dit type onderzoek wordt, aan de hand van (externe) bronnen, geobserveerd welke ontwikkelingen plaatsvinden. Dus geen ellenlange vragenlijsten, maar één hoofdvraag: over welke ontwikkelingen wordt geschreven/gepubliceerd? De belangrijkste voordelen: waardevrij en objectief.

‘Triangulair’ klinkt ingewikkeld, maar betekent niet meer dan dat we drie verschillende methoden gebruiken om tot een complete en evenwichtige observatie te komen, namelijk:

1.      Berichtgeving in de (vak)media

2.      Berichten op social media en in fora

3.      Publicaties en interviews met professionals (HR, directie, bestuur)

De basis voor de observaties lag in de eerste twee methoden, waarbij zoektochten op onze mediatool dagelijks de berichten in (vak)media en social media opleverden en een team van onderzoekers wekelijks fora volgden. Essentieel was dat de drie methoden elkaar aanvulden en versterkten. Media publiceren nu eenmaal niet over alle ontwikkelingen die spelen, en sommige ontwikkelingen worden wellicht over- of onderbelicht. De interviews hadden puur als doel gedurende zes maanden de zoektocht naar berichten aan te scherpen. Aan de hand van de interviews in alle branches van de sector Zorg & Welzijn konden we steeds bevestigen of een ontwikkeling relevant was en of we nog iets misten in onze zoektocht.

Zes maanden leverden tienduizenden relevante observaties op die tot de kern werden teruggebracht

Gedurende zes maanden is een hele hoop data verzameld. Binnen onze mediatool hadden we via slimme zoekopdrachten al op relevantie voorgeselecteerd. Toch bekeken we uiteindelijk:

 • Meer dan 24.000 berichten uit de (vak)media
 • Bijna 27.000 berichten uit social media/fora
 • Ruim 500 rapporten en publicaties
 • 58 interviews met professionals

Al deze berichten werden door de onderzoekers geclassificeerd en op inhoud beoordeeld. Tools zijn een mooi hulpmiddel, maar de ervaring van de onderzoekers bepaalt of er uiteindelijk ook een bruikbaar rapport uitkomt. Elk bericht is dus getoetst op relevantie en geclassificeerd binnen thema’s, zodat het mogelijk was om de impact van ontwikkelingen per thema en branche te kwantificeren. Zo konden we in beeld brengen welke thematiek vooral aandacht kreeg en in welke weken de pieken van de aandacht lagen.

Tevens konden we binnen de thema’s een aantal hoofdlijnen bepalen. Vervolgens gingen we nog een stap dieper, waarbij de onderstroom/richting per hoofdlijn beschreven werd en tevens werd aangegeven onder welke groep en in welke periode een ontwikkeling plaatsgevonden had, geïllustreerd met duidelijke voorbeelden als cases.

Het resultaat ligt er.

Naast een overkoepelend rapport zijn er acht brancherapporten, waarmee vertegenwoordigers van de branches aan de slag kunnen om over vervolgstappen na te denken. We nodigen u uit om dat zelf te bekijken via deze link.  

De opdrachtgever was tevreden met het resultaat. Johan Siegert en Ivo Zuidervaart (programmasecretarissen AZW programma) zeggen hierover: “Er is heel veel gebeurd in zes maanden tijd en Newcom heeft dat heel tastbaar en concreet per branche in beeld gebracht. De branches kunnen nu gericht evalueren en stappen bepalen voor de komende periode. De opdracht is goed uitgevoerd.”

Voor ons als onderzoekers was het een zeer leerzame ervaring in een bijzondere tijd. Onderzoeker Hans Hoekstra (Newcom): “We hebben enorm veel geleerd over de context en dynamiek in de verschillende branches en de vertaling van zoveel data naar een overzichtelijk verhaal.”

We hopen u hiermee geïnspireerd te hebben. Wilt u weten of dit type onderzoek ook voor uw sector of organisatie bruikbare resultaten kan opleveren, neem dan contact op met Neil van der Veer.

 

Ga terug

Met onze klanten werken aan oplossingen

 

Onze vestigingen

 • Enschede
  Hengelosestraat 221
  7521 AC Enschede
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

 • Amsterdam
  Herengracht 564
  1017 CH Amsterdam
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

Nieuwsbrief