Nederlandse zorgconsument voelt zich minder een product - Newcom Research
Newcom Research

Het laatste nieuws en de laatste onderzoeksresultaten

Nederlandse zorgconsument voelt zich minder een product

Waar in 2011, 54 procent van de consumenten zich ‘een product’ voelde in de zorg, is dit percentage afgenomen naar 40 procent in 2013. De ervaren keuzevrijheid wordt daarentegen steeds groter. In 2011 was 44 procent van de Nederlanders het eens met de stelling dat er binnen de zorg in Nederland voldoende keuzevrijheid was. Dit percentage is opgelopen tot 59 procent in 2013. Dit zijn enkele conclusies uit de Gezondheidszorgmonitor 2013. Een jaarlijks onderzoek, dit jaar onder ruim 1.000 Nederlanders.

Zorg in Nederland kan persoonlijker en klantgerichter

Opvallend is ook dat het gevoel bij de gezondheidszorg in Nederland positiever is. In 2011 had 48 procent een goed gevoel bij de gezondheidszorg. Dat was in 2012 opgelopen tot 53 procent en dit jaar heeft 61 procent van de Nederlanders een goed gevoel bij de zorg. Verbetermogelijkheden zijn er ook: de gezondheidszorg wordt nog niet over de hele linie als klantgericht ervaren (50 procent). De kwalificatie persoonlijk scoort ook nog vrij laag (53 procent). Betrouwbaar (71 procent) en kwalitatief (82 procent) zijn aspecten die men meer toedicht aan de gezondheidszorg in Nederland.

Laatst bezochte ziekenhuizen scoren hoger op klantgerichtheid

67 procent van de zorgconsumenten die in de afgelopen 12 maanden een ziekenhuis heeft bezocht, kwalificeert dat ziekenhuis als klantgericht. Ook scoren de ziekenhuis aanzienlijk beter op de aspecten persoonlijk (71 procent) en patiëntvriendelijk (79 procent) dan de totale gezondheidszorg. 

De mate waarin ziekenhuizen goede zorg leveren wordt beoordeeld met een gemiddelde van 7,4. De manier waarop de zorgverlener (ziekenhuizen) de zorgconsument betrekt wordtminder goed door zorgconsumenten herkend. Hierbij wordt de mate waarin de zorgverlener vraagt naar de mening van de zorgconsument beoordeeld met een 6,1 en de mate waarin de zorgconsument mee kan denken met een zorgverlener met een 5,5. Zorgverleners kunnen deze betrokkenheid vergroten door meer mee te denken met de situatie van de consument en aandacht te besteden aan de behoeftes van de consument op het gebied van producten of services.

Vermoeden van fraude

Meer dan de helft van de zorgconsumenten (55 procent)controleert de zorgrekening. De helft van de zorgconsumenten die een rekening heeft ontvangen in de afgelopen twaalf maanden heeft moeite met het beoordelen van deze rekeningen. Van de ondervraagden vermoedt 7 procent in het afgelopen jaar zelf te maken hebben gehad met frauduleuze zorginstellingen en weet 1 procent dat zeker. Met name bij de tandarts (38 procent) en bij het ziekenhuis (30 procent) leeft dit vermoeden. Verder blijkt dat de consument ook een sterk vermoeden heeft dat er met het PGB (PersoonsgebondenBudget) en de AWBZ gefraudeerd wordt.

Over het onderzoek

Newcom voert sinds 2005 jaarlijks de Gezondheidszorgmonitor uit. In december 2013 is de meest recente versie van dit onderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1018 inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder. In het onderzoek van 2013 zijn vragen opgenomen over klantgerichtheid van ziekenhuizen en de beleving van de zorgconsument over de keuzevrijheid en marktwerking in de zorg.

Newcom deelt de kennis graag met u!

Benieuwd naar de resultaten en wilt u (kosteloos) het uitgebreide rapport ontvangen?

Vult u uw gegevens in en u krijgt het uitgebreide rapport gratis toegestuurd.

E-mailadres*
Organisatie*
Geslacht*
   
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
 

Ga terug

Met onze klanten werken aan oplossingen

 

Onze vestigingen

 • Enschede
  Hengelosestraat 221
  7521 AC Enschede
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

 • Amsterdam
  Herengracht 564
  1017 CH Amsterdam
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

Nieuwsbrief