Berekenen van de lengte van een vragenlijst

Berekenen van de lengte van een vragenlijst

Berekenen van de lengte van een vragenlijst

De vragen in een kwantitatieve vragenlijst zijn divers van aard. Meestal gaat het om gesloten vragen: rapportcijfers, enkelkeuzevragen, meerkeuzevragen, Likertvragen, etc. Soms worden er ook open vragen gesteld, bijvoorbeeld als er verduidelijking bij een antwoord nodig is of wanneer er spontane reacties bij een onderwerp gemeten dienen te worden. Hieronder een overzicht van de vraagtypen die Newcom Research & Consulancy onderscheidt. Daarbij wordt het aantal vraageenheden per vraagtype vermeld. Het aantal vraagtypen zegt iets over de invulbelasting voor de respondenten (hoe meer vraageenheden, hoe hoger de belasting).

Type vraag
Aantal vraageenheden
Enkelkeuzevraag
1
Rapportcijfer, Likertvraag
1
Meerkeuzevraag
1.5
Semantische vraag
1.5
Open vraag
2
Korte introductie bij een vraag
1
Lange introductietekst bij een vraag
2-3
Visuele vragen
1.5

Met het aantal vraagtypen kan een berekening gemaakt worden van de verwachte belasting voor de respondent. Hierbij worden de onderstaande regels gehanteerd:

1.     Bij online en schriftelijk onderzoek: som van het aantal vraageenheden / 5 = deelnametijd in minuten;

2.     Bij telefonisch onderzoek: som van het aantal vraageenheden / 4 = deelnametijd in minuten.


Kortom: Indien de vragenlijst 20 vraageenheden kent, zal bij online onderzoek de vragenlijst 4 minuten afnametijd kennen.

Onze vestigingen

 • Enschede
  Hengelosestraat 221
  7521 AC Enschede
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

 • Amsterdam
  Herengracht 564
  1017 CH Amsterdam
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

Nieuwsbrief