Voor- en nadelen per kwantitatieve methodieken

Elke methode heeft voor- en nadelen. Om de methode van kwantitatief onderzoek te bepalen kan gebruik worden gemaakt van onderstaand schema. In tabel 1 worden de sterke en zwakke punten van de belangrijkste methoden binnen het kwantitatief onderzoek met elkaar vergeleken. 


Tabel 1: Voor- en nadelen van drie kwantitatieve onderzoeksmethoden

Voor- en nadelen van kwantitatieve onderzoeksmethoden


In tabel 2 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de methodieken, gekoppeld aan de voor- en nadelen. Allereerst worden de kwantitatieve methodieken behandeld. In tabel 3 worden drie kwalitatieve methodieken qua voor- en nadelen met elkaar vergeleken.


Tabel 2: Voor- en nadelen van kwantitatieve onderzoeksmethodenTabel 3: Voor- en nadelen van twee kwalitatieve onderzoeksmethoden

Onze vestigingen

 • Enschede
  Hengelosestraat 221
  7521 AC Enschede
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

 • Amsterdam
  Herengracht 564
  1017 CH Amsterdam
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

Nieuwsbrief