Newcom research

De juiste onderzoeksmethode voor een bruikbaar advies

Uitgebreid inzicht in uw klanten

Een goed, en vooral bruikbaar, advies valt of staat met het correcte gebruik van de juiste methodiek. De gegevens op basis waarvan wij uw advies formulieren moeten zorgvuldig verzameld en geanalyseerd worden.

Betrouwbare onderzoeksmethoden

Newcom heeft verschillende onderzoeksmethoden omhanden om relevante data te verzamelen, die passen bij verschillende onderzoeksthema's en -aspecten. Binnen Newcom geschiedt deze dataverzameling op zowel kwalitatieve als kwantitatieve wijze. Tegelijkertijd hebben we ook toegang tot innovatievere manieren van dataverzameling. De Opiniezuil is hier een voorbeeld van.

Verschillende onderzoeksmethoden

Met onze klanten werken aan oplossingen

 

Onze vestigingen

 • Enschede
  Hengelosestraat 221
  7521 AC Enschede
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

 • Amsterdam
  Herengracht 564
  1017 CH Amsterdam
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

Nieuwsbrief