Newcom research

De juiste rapportagevorm voor een bruikbaar advies

Piramideprincipe

Onderzoek resulteert vaak in veel data. De toegevoegde waarde van een onderzoeksbureau is dat het die data terugbrengt tot de kern en tot conclusies komt. Newcom werkt in deze fase volgens het piramideprincipe. Daarmee wordt op een logische en controleerbare wijze toegewerkt naar de kernboodschap van het onderzoek. Deze manier van werken bevordert het herkennen van samenhang tussen resultaten en het scheiden van hoofd- en bijzaken. Bij kwantitatief onderzoek wordt deze werkwijze ondersteund met statistische analysetechnieken (binnen het programma SPSS). Bij kwalitatief onderzoek worden andere technieken toegepast (fragmenteren, coderen en samenvatten van data).

piramideprincipe

Met onze klanten werken aan oplossingen

 

Onze vestigingen

 • Enschede
  Hengelosestraat 221
  7521 AC Enschede
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

 • Amsterdam
  Herengracht 564
  1017 CH Amsterdam
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

Nieuwsbrief