Newcom research

De juiste rapportagevorm voor een bruikbaar advies

Tekstuele rapportagevormen

Betrouwbaar meten is belangrijk in ons vakgebied, maar minstens zo belangrijk is de wijze waarop de resultaten worden opgeleverd. Sommige opdrachtgevers geven de voorkeur aan een beknopte 'to the point'-rapportage, terwijl anderen het liefst een uitgebreid rapport wensen. Daarom biedt Newcom Research & Consultancy meerdere opties aan. Welke rapportagevorm de klant ook kiest, Newcom belooft een bruikbaar en prettig leesbaar eindrapport, waarin tot de kern van het vraagstuk wordt gekomen.

 

Beknopt tabellen- en grafieken rapport

Rapport in MS PowerPoint

Tekstueel rapport in MS Word

Managementsamenvatting Ja Nee Ja
Onderzoekverantwoording (aanpak, opzet, respons, representativiteit) Beknopt Beknopt Uitgebreid
Conclusies plus achterliggend bewijs Beknopt Beknopt Uitgebreid
Resultaten in grafieken/tabellen Ja Ja Ja
Toelichting en interpretatie bij resultaten Nee Beknopt Uitgebreid
Adviessectie* I.o. I.o. I.o.

* De behoefte aan advies verschilt per opdrachtgever. In de beginfase van de samenwerking maken we hierover afspraken. Gedegen advies is alleen mogelijk wanneer Newcom voldoende informatie heeft over uw kernstrategie. 

Het voornaamste verschil tussen de rapportage in MS PowerPoint en MS Word is de uitvoerigheid waarmee de resultaten en conclusies worden beschreven. In een rapportage in MS PowerPoint gebeurt dat summierder en puntsgewijs. Wel wordt er voor zorg gedragen dat ook een rapportage in MS PowerPoint altijd autonoom leesbaar is (d.w.z. het rapport moet ook gelezen kunnen worden door een persoon die niet bij het onderzoek betrokken is geweest). 

Alle rapportages leveren we digitaal in pdf-vorm op (tenzij anders afgesproken). 

 • Inleiding bij en opzet van het onderzoek (methodiek, respons, representativiteit);
 • Een conclusiesectie, met een sluitend antwoord op de hoofdvragen en een advies;
 • Een resultatensectie, met de antwoorden op alle vragen in het onderzoek, weergegeven in figuren of tabellen;
 • Interpretatie van en toelichting bij de resultaten.

Met onze klanten werken aan oplossingen

 

Onze vestigingen

 • Enschede
  Hengelosestraat 221
  7521 AC Enschede
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

 • Amsterdam
  Herengracht 564
  1017 CH Amsterdam
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

Nieuwsbrief