In 3 stappen naar voorspellende inzichten: de basis voor datadriven marketing. - Newcom Research
Newcom Research

Het laatste nieuws en de laatste onderzoeksresultaten

In 3 stappen naar voorspellende inzichten: de basis voor datadriven marketing.

In 3 stappen naar voorspellende inzichten: de basis voor datadriven marketing.

Hoe kunnen we meer inzichten uit onze data halen? Wat kunnen we doen om big data bruikbaar te maken? En hoe kunnen we zorgen de inzichten ook leiden tot juiste beslissingen?

Cruciale vragen die we dagelijks tegenkomen bij onze klanten. Herken jij de volgende situatie?

 • Bij ons hebben we in de afgelopen jaren al behoorlijk veel data verzameld. Via onze eigen bronnen (bijvoorbeeld CRM systemen) en aanvullend ook via diverse onderzoeken.
 • Vaak zijn de databronnen niet met elkaar vergelijkbaar. Het zijn telkens andere doelgroepen, andere vragen en/of met een andere regelmaat.
 • De data geeft vaak een beeld hoe het was. Niet hoe het zou moeten zijn of hoe het kan worden. Het is over het algemeen een “achteruitkijk spiegel” en geen doorkijk naar voren.

Idealiter wil je achterhalen wat de haakjes  zijn dat een incidentele klant over gaat naar een structurele klant. Of dat je kunt voorspellen welke acties er op welk moment in de customer journey voor zorgen dat een potentiele klant daadwerkelijk gaat overwegen om eens gebruik te maken van jouw organisatie. Om dergelijke marketing insights te ontwikkeling zijn er 3 gerichte stappen nodig.

In onderstaand schema zie je 4 fasen.

Vaak zijn in fase 1  - Ad hoc Data diverse onderzoeken uitgevoerd. Veelal gericht op bereik en/of beoordeling, vaak gerapporteerd in PowerPoint of onleesbare Excel tabellen. En de persoon die destijds de opdracht gaf is elders werkzaam. 

Fase 2 - Gestructureerde Informatie is een cruciale fase: hoe kan de bestaande data verrijkt worden? Wat is er precies bekend en welke blinde vlekken zijn er? Het is al meer ingericht als een projecten en de ontsluiting is integraal in een dashboard. Marketing professionals, communicatie specialisten en directie kunnen direct de resultaten aflezen. De ad hoc data wordt gestructureerde informatie. En dat is belangrijk voor de volgende fase: geïntegreerde kennis.

In fase 3 -  Geïntegreerde Kennis - ben je al een stap verder. Nadat alle beschikbare en gewenste informatie in kaart is gebracht, kunnen de juiste KPI’s geformuleerd worden. Uiteindelijk willen je op uniforme en consistente KPI’s meten. Dan ontstaan er vergelijkbare en bruikbare inzichten. Heel belangrijk is de koppeling met daadwerkelijke resultaten. En dan gaat het bijvoorbeeld om aantallen kijkers, lezers, studenten, reizigers, zorgconsumenten etc. De koppeling van nieuwe en bestaande informatie is belangrijk om toe te werken naar voorspellende modellen. Bij fase 2 spraken we al over een dashboard. Voor deze fase is een realtime dashboard nodig en vaak ook een vernieuwde database waarin alle datastromen samen komen. En inmiddels is het geen project meer, maar een proces. Met de organisatie als belangrijkste doelgroep: de medewerkers moeten er mee kunnen werken.

In de volgende fase werk je dan toe naar voorspellende inzichten. In de eerdere fasen heb je de basis op orde gebracht en je hebt nu over meerdere momenten, uniforme indicatoren consistent op dezelfde manier in kaart gebracht. Met behulp van geavanceerde data-analysetechnieken kun je dan toewerken naar voorspellende inzichten.

 

Datadriven Marketing: ontwikkeling insights in 3 stappen

 

 


Dit proces hebben we in de afgelopen jaren nu voor een aantal klanten mogen doorlopen. We hebben daar ook een tweetal belangrijke learnings uitgehaald, te weten:

 • Samenwerking is de basis: een dergelijk traject vergt nauw samenwerken. Tijden veranderen, dus ook indicatoren. Het is deels experimenteren (van te voren is vaak niet bekend wat er allemaal aan inzichten zijn) waarin elke stap met elkaar wordt overlegd
 • Tegelijkertijd is het een systematisch proces met een duidelijke ‘stip op de horizon’. Wanneer het traject systematisch benaderd wordt (met kartrekker, etcetera) is de kans op succes groter. En dan nog kost het tijd om in complexe organisaties met verschillende doelgroepen toe te werken naar voorspellende inzichten.

Tot slot.

Wat is dus het advies aan organisaties die volop bezig zijn met hun activiteiten meer datadriven te maken? Kijk eens kritisch in welke fase je momenteel precies zit. Vaak is een fase te snel doorlopen of überhaupt nog niet op gang gekomen. Juist door het systematisch en samen aan te pakken kan er meer uit data worden gehaald. En kunnen de inzichten bijdragen tot de juiste discussies intern.

Wil je een paar succesvolle cases van ons horen waar we deze principes toe hebben gepast? Neem gerust contact op. 

Ga terug

Met onze klanten werken aan oplossingen

 

Onze vestigingen

 • Enschede
  Hengelosestraat 221
  7521 AC Enschede
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

 • Amsterdam
  Herengracht 564
  1017 CH Amsterdam
  T: 088 770 46 00

  Neem contact op

Nieuwsbrief