REISINFORMATIE MONITOR

ONZE OPLOSSING

CONTACT
 • De reisinformatie monitor geeft doorlopend inzicht in de waardering en de behoeften van (Potentiële) reizigers in uw (concessie) gebied t.a.v. (actuele) reisinformatie.
 • Middels de reisinformatie monitor bent u beter in staat om continu (ontwikkel)keuzes te kunnen blijven maken.

GEVALIDEERD

Maatwerk mogelijk

PRAKTISCH INZICHT

Gericht sturen

ONDERLING BENCHMARKEN

Leer van anderen

DE ONDERZOEKSAANPAK

Het onderzoek is ontwikkeld door Newcom en volledig gevalideerd. Profiteer hier nu van.

 • De reisinformatie monitor geeft doorlopend inzicht in de waardering en de behoeften van (Potentiële) reizigers in uw (concessie) gebied t.a.v. (actuele) reisinformatie.
 • Teneinde continu(ontwikkel)keuzes te kunnen maken.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Het onderzoek wordt uitgevoerd onder (Potentiële) reizigers in uw (concessie) gebied.
 • Uw doelgroep wordt ondervraagd via een online vragenlijst eventueel gecombineerd met andere kwantitatieve en kwalitatieve methoden.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Het Gedrag – Wat zijn de succesfactoren vanuit het bestaande aanbod?
 • De Informatiebehoeften – Welke behoeften zijn er per reizigersgroep om op in te spelen?
 • De rol van de vervoerder – Wat kan en moet u betekenen voor de reiziger en hoe kunt u ketenpartners activeren?
 • Uiteraard worden er diverse achtergronden uitgevraagd en naar geanalyseeerd.
 • We maken het onderzoek op maat voor uw organisatie.
 • Bestel ons informatiepakket om inzage te krijgen in de exacte onderzoeksapecten.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • De reisinformatie monitor geeft doorlopend inzicht in de waardering en de behoeften t.a.v. (actuele) reisinformatie teneinde continu (ontwikkel)keuzes te kunnen maken.
 • Ontvang een uitgebreide analyse op alle onderzoeksaspecten in een uitgebreide rapportage.
 • Vergelijking met benchmark indien beschikbaar.
 • Vergelijking eerdere metingen (indien uitgevoerd).
 • Persoonlijke presentatie en duiding van de resultaten.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET

IK WIL DEZE OPLOSSING

Direct beginnen

MEER WETEN

Stuur mij meer informatie

UW VOORDELEN

Profiteer van een gevalideerde en bewezen oplossing.

 • Inzicht in de reisinformatiebehoeften van uw reizigers

 • Onderling benchmarken

 • Gevalideerd

 • Bewezen

 • Ruimte voor eigen vragen
 • Onafhankelijk uitgevoerd

 • Gerichte duiding

 • Inzicht in trends en ontwikkelingen

 • Heldere rapportages

 • Voor en door de sector ontwikkeld