BURGERONDERZOEK

ONZE OPLOSSING

CONTACT
 • Het Burgeronderzoek geeft inzicht in de visies en meningen van uw burger t.a.v. diverse actuele thema’s uit uw gemeente, provincie of waterschap.
 • Geheel op maat naar uw behoeften.

GEVALIDEERD

Maatwerk mogelijk

PRAKTISCH INZICHT

Gericht sturen

ONDERLING BENCHMARKEN

Leer van anderen

DE ONDERZOEKSAANPAK

Het onderzoek is ontwikkeld door Newcom en volledig gevalideerd. Profiteer hier nu van.

burgeronderzoek
 • Inzicht in de visies en meningen van uw burger t.a.v. diverse actuele thema’s uit uw gemeente, provincie of waterschap.
 • Geheel op maat naar uw behoeften.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
burgeronderzoek
 • Inwoners in een specifiek gebied in Nederland.
 • Newcom heeft de toegang tot een representatieve steekproef van uw inwoners.
 • Uw doelgroep wordt ondervraagd via een online vragenlijst eventueel gecombineerd met andere kwantitatieve en kwalitatieve methoden.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
burgeronderzoek
 • Het onderzoek wordt geheel op maat ingericht.
 • Uiteraard worden er diverse achtergronden uitgevraagd en naar geanalyseeerd.
 • We maken het onderzoek op maat voor uw organisatie.
 • Bestel ons informatiepakket om inzage te krijgen in de exacte onderzoeksapecten. 
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
burgeronderzoek
 • Inzicht in de visies en meningen van uw burger t.a.v. diverse actuele thema’s uit uw gemeente, provincie of waterschap.
 • Ontvang een uitgebreide analyse op alle onderzoeksaspecten in een uitgebreide rapportage.
 • Vergelijking eerdere metingen (indien uitgevoerd).
 • Persoonlijke presentatie en duiding van de resultaten.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET

IK WIL DEZE OPLOSSING

Direct beginnen

MEER WETEN

Stuur mij meer informatie

UW VOORDELEN

Profiteer van een gevalideerde en bewezen oplossing.

 • Inzicht in actualiteiten onder burgers

 • Onderling benchmarken

 • Gevalideerd

 • Bewezen

 • Ruimte voor eigen vragen
 • Onafhankelijk uitgevoerd

 • Gerichte duiding

 • Inzicht in trends en ontwikkelingen
 • Heldere rapportages

 • Voor en door de sector ontwikkeld

burgeronderzoek