Kwantitatief onderzoek wordt toegepast bij onderzoeken waarbij een cijfermatig inzicht gewenst is.

Vragen die kunnen worden uitgedrukt in termen van hoeveelheid, worden door middel van kwantitatief onderzoek beantwoord. Binnen Newcom is het mogelijk kwantitatief onderzoek op verschillende wijzen uit te voeren; online, telefonisch of schriftelijk.

Online onderzoek

Steeds meer mensen hebben continu toegang tot het Internet, het is zelfs een belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven geworden. Newcom Research & Consultancy speelt in op deze trend door in toenemende mate marktonderzoeken online af te nemen.

Voordelen

Naast onder andere de lagere afnamekosten en de snelle doorlooptijd biedt online onderzoek diverse voordelen ten opzichte van conventionele onderzoeksmethoden. De drempel om deel te nemen aan online onderzoek ligt erg laag en de mogelijkheden voor het gebruik van multimedia zijn uitgebreid.

Online vragenlijsten

Het gebruik van online vragenlijsten biedt de mogelijkheden van zowel schriftelijk als telefonische afname. Uw respondenten worden uitgenodigd via een persoonlijk e-mail of via uw eigen (bedrijfs)website. Newcom Research & Consultancy heeft ruime ervaring met de toepassing van online vragenlijsten voor onder andere klanttevredenheids-, medewerkerstevredenheids- en imago onderzoeken.

Telefonisch onderzoek

Newcom beschikt over een team van goed opgeleide enquêteurs en enquêtrices die werken met een geavanceerde, digitale onderzoekstool. Zij ondervragen de respondenten volgens een voorgeprogrammeerd belscript, zodat een consistente afname van de vragenlijst gegarandeerd wordt. De gegevens worden rechtstreeks verwerkt in de database.

Laagdrempelig

Voor de respondent is het deelnemen aan een telefonisch onderzoek laagdrempelig, en het resulteert meestal in een hoge respons. De enquêteurs kunnen direct feedback geven en vragen herhalen die niet goed begrepen zijn. Door de korte doorlooptijd kan een veelvoud aan respondenten worden ondervraagd. Bovendien is het mogelijk om tijdens het veldwerk desgewenst bij te sturen.

Schriftelijk onderzoek

Voor moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals bijvoorbeeld diabeten, maken we gebruik van schriftelijk onderzoek. Schriftelijk onderzoek vindt binnen Newcom op verschillende manieren plaats. Wanneer er adressen beschikbaar zijn van uw doelgroep, en er is bij hen een duidelijke binding met het onderwerp, is het uitvoeren van een schriftelijke enquête praktisch goed uitvoerbaar. Schriftelijke enquêtes die per post worden verstuurd, kunnen door de respondent in alle rust ingevuld worden en kosteloos geretourneerd worden.

Goede begeleiding en vormgeving

Wel moet vermeld worden dat Newcom weinig tot geen controle kan uitoefenen op het juist invullen van de vragenlijst. Om de respons zo hoog mogelijk te houden zorgen we voor een goede begeleidende brief met toelichting, een aantrekkelijke vormgeving en uiteraard een vragenlijst met een duidelijke structuur.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen