ZORG

De almaar groeiende mogelijkheden op het terrein van ict vergroten de keuzevrijheid van patiënten en zorgen ervoor dat zorg al meer op kwaliteit wordt beoordeeld.

MEDIA

Door vergaande digitalisering en de opkomst van nieuwe platformen maakt de consument steeds vaker zelf uit wat hij of zij wanneer en hoe leest, bekijkt en/of beluistert.

MOBILITEIT

Technologische ontwikkelingen, meer gebruik van (e)-fiets- en ov en wisselende aantallen inwoners en arbeidsplaatsen stellen onze bereikbaarheid op de proef.

ONDERZOEK PER SECTOR

Newcom onderzoekt doorlopend de klantgerichtheid in diverse sectoren

Bij Newcom werken gedreven mensen met een gezamenlijke passie voor inzichten. Newcom heeft een open cultuur en in scrumteams werken we samen aan klantprojecten. In verschillende sprints levert Newcom kwaliteit aan haar opdrachtgevers.

We zijn gespecialiseerd in positioneringsvraagstukkenklant beleving en nieuwe ideeën te toetsen. Dit doen we voor organisaties die actief zijn in media, mobiliteit, onderwijs, zorg en overheid. Wij bieden onderzoeksoplossingen per sector voor uw kennisbehoeften.

OVERHEID

Alle inwoners, ondernemers en bezoekers een participerende stem geven en daar effectief naar luisteren. Zo bouwen we samen aan onze samenleving.

ONDERWIJS

Toenemende internationalisering, fluctuaties in de in- en uitstroom van studenten en groeiende mogelijkheden voor leren op afstand. Zeer bepalend voor de toekomst.

VOOR ALLE SECTOREN

Ongeacht welke doelgroep u bedient, wij helpen u de juiste inzichten op te doen om ze te begrijpen, waardoor u de juiste keuzes kunt maken.

FULL – SERVICE ONDERZOEKSBUREAU

Onze onderzoek methoden

Een goed, en vooral bruikbaar, advies valt of staat met het correcte gebruik van de juiste methodiek. De gegevens op basis waarvan wij uw advies formulieren moeten zorgvuldig verzameld en geanalyseerd worden. Wij bieden onderzoeksoplossingen per sector voor uw kennisbehoeften.

WIJ GAAN VOOR DE HOOGSTE KWALITEIT

Opleiding en Kwaliteit

Newcom is lid bij de MarktOnderzoekAssociatie. Dit is het aanspreekpunt voor iedereen die met markt- en beleidsonderzoek te maken heeft.

Newcom is ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd.