ONZE OPLOSSING

ONDERNEMERS METING

CONTACT
 • Uitvoeren ondernemingspeiling in het kader van Waarstaatjegemeente.nl.
 • Om de dienstverlening naar ondernemers te kunnen blijven verbeteren vanuit uw gemeente.

GEVALIDEERD

Maatwerk mogelijk

PRAKTISCH INZICHT

Gericht sturen

ONDERLING BENCHMARKEN

Leer van anderen

DE ONDERZOEKSAANPAK

Het onderzoek is ontwikkeld door Newcom en volledig gevalideerd. Profiteer hier nu van.

 • Uitvoeren ondernemingspeiling in het kader van Waarstaatjegemeente.nl.
 • Om de dienstverlening naar ondernemers te kunnen blijven verbeteren vanuit uw gemeente.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Ondernemers in uw gemeente.
 • Postaal en online vragenlijst eventueel gecombineerd met andere kwantitatieve en kwalitatieve methoden.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Het onderzoek geeft inzicht wat ondernemers vinden van uw gemeente. Dit op 5 thema’s:
  • Bedrijfsomgeving.
  • Gemeentelijke dienstverlening.
  • Samenwerking, relatie ondernemer – Gemeente.
  • Gemeentelijke heffingen en regeldruk.
  • Ondernemingsklimaat.
 • Uiteraard worden er diverse achtergronden uitgevraagd en naar geanalyseeerd.
 • We maken het onderzoek op maat voor uw organisatie.
 • Bestel ons informatiepakket om inzage te krijgen in de exacte onderzoeksapecten. 
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Inzicht in de verbeterpunten van uw gemeente richting de ondernemers in uw gemeente.
 • Ontvang een uitgebreide analyse op alle onderzoeksaspecten in een uitgebreide rapportage.
 • Vergelijking met Benchmark.
 • Vergelijking eerdere metingen (indien uitgevoerd).
 • Persoonlijke presentatie en duiding van de resultaten.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET

IK WIL DEZE OPLOSSING

Direct beginnen

MEER WETEN

Stuur mij meer informatie

UW VOORDELEN

Profiteer van een gevalideerde en bewezen oplossing.

 • Inzicht in de visies van de ondernemers in uw gemeente.

 • Onderling benchmarken

 • Gevalideerd

 • Bewezen

 • Ruimte voor eigen vragen
 • Onafhankelijk uitgevoerd

 • Gerichte duiding

 • Inzicht in trends en ontwikkelingen
 • Heldere rapportages

 • Voor en door de sector ontwikkeld