Op het moment dat de doelgroep niet vanuit bestanden te benaderen zijn (bijvoorbeeld: Winkelend publiek in een specifieke winkelketen) is het gangbaar om respondenten ‘on-the-spot’ te ondervragen.

Tijdens het Persoonlijk enquêteren worden de gesprekken gevoerd door onze ervaren enquêteurs die allen (doctoraal) student aan de Universiteit Twente of Saxion Hogeschool Enschede zijn. De gesprekken vinden plaats tot uiterlijk 21:30 uur in de avond op locatie. Voorafgaand aan het veldwerk vindt een briefing plaats met de enquêteurs. Hierbij worden zij uitvoerig geïnstrueerd over de doelstellingen, de onderzoeksvragen en de vragenlijst.

Persoonlijk enquêteren heeft enkele voordelen:

  • De externe validiteit van het onderzoek (representativiteit) wordt door een hoog responderend vermogen verhoogd.
  • Face 2 face onderzoek heeft een gunstige invloed op de interne validiteit van het onderzoek. Enquêtrices(teurs) kunnen namelijk direct feedback geven en vragen herhalen die niet goed begrepen zijn.
  • Moeilijke doelgroepen zijn te ondervragen: Ze worden immer op hun locatie opgezocht.
  • Aangezien de thematiek veelal over de ‘ervaring’ van het bewuste moment gaat, is er geen sprake van geheugeneffecten.
  • De antwoorden die de respondent geeft zijn bij Face 2 face onderzoek werkelijk spontaan.
  • De controle over de respons is bij Face 2 face onderzoek groot (Indien 100 respondenten gesproken moeten worden, wordt doorgegaan totdat het aantal bereikt is).
  • Respondenten kunnen in de toekomst snel en efficiënt opnieuw benaderd worden voor herhaling- of verdiepingsonderzoeken bij werving van de persoonsgegevens.
  • Bovendien is het mogelijk om tijdens het veldwerk desgewenst bij te sturen indien een specifieke doelgroep dreigt te worden over- of ondervertegenwoordigd.

Specificaties Face 2 face onderzoek

In de vragenlijst kan gebruik worden gemaakt van plaatjes, filmpjes en geluidsmateriaal aangezien de afname veelal gedaan wordt middels een tablet. Daarnaast zijn alle denkbare vraagvormen mogelijk. Desgewenst vindt de afname plaats in de huisstijl van de opdrachtgever en/of dragen de enquêteurs kleding van de opdrachtgever.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen