Kwalitatief onderzoek wordt gebruikt wanneer ingegaan moet worden op achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van een doelgroep.

In kwalitatief onderzoek staat het waarom van heersende meningen en bepaalde gedragingen centraal. Newcom gebruikt verschillende kwalitatieve onderzoekstechnieken zoals diepte interviews en focusgroepen.

Diepte interviews

De interviews voor een kwalitatief onderzoek worden afgenomen door ervaren onderzoekers van Newcom. Voor de interviews wordt er een script gemaakt, waarop u als opdrachtgever feedback kunt geven.

Briefing en opnamemogelijkheden
Op een briefingformulier kan -indien gewenst tot in detail- aangegeven worden waar de onderzoekers op moeten letten en wat aanvullende of specifieke onderzoeksvragen zijn. De gesprekken worden met audioapparatuur opgenomen en voor u in hoofdlijnen uitgewerkt.

Focusgroepen

Bij vraagstukken waarbij (latente) motivaties, waarderingen en behoeften van mensen centraal staan, is de inzet van focusgroepen ideaal. Vooral voor de 'waarom', 'hoe' en 'welke' vragen, is deze methode geschikt.

Ervaren onderzoeksleiders
Focusgroepen worden in een gecontroleerde setting onder leiding van getrainde gespreksleiders van Newcom afgenomen. Per focusgroep worden 8 tot 10 respondenten uitgenodigd om deel te nemen aan de groepsdiscussie.
Newcom beschikt over een mobiele focusgroepset (audiovisuele opname apparatuur) waarmee alle verbale en non-verbale uitingen worden opgenomen. Deze kunnen vervolgens letterlijk worden uitgeschreven. De focusgroepen kunnen op locatie worden afgenomen.

Online focusgroep
Focusgroepgesprekken worden vaak gebruikt om informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen te verkrijgen. Normaal moeten deelnemers fysiek samenkomen om gesprekken met elkaar te hebben. Het is echter ook mogelijk een focusgroep online te houden. De deelnemers komen daarvoor samen via het Internet in een virtuele omgeving.

Kwalitatief onderzoek

Maar dat is niet het enige voordeel van online focusgroepen. De deelnemers zijn ook zeer open in hun antwoorden. Daarnaast zorgt de hoge funwaarde ervoor dat het leuk is om mee te doen en dat stimuleert de betrokkenheid van de deelnemers. Tenslotte is het gemakkelijk om multimedia in te zetten. Daardoor is de online focusgroep bijvoorbeeld goed in te zetten bij de ontwikkeling van marketing, communicatie en producten.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen