Naamsbekendheid onderzoek geeft u de handvatten om te sturen op het vergroten van uw merk

Naamsbekendheid onderzoek geeft inzicht in uw naamsbekendheid waardoor u weet onder welke doelgroepen u juist meer of minder marketing of andersoortige actie kunt gaan voeren. Vanuit de resultaten worden keuzen mogelijk om (externe) bronnen (bronbekendheid) effectiever in te zetten om de bekendheid te stuwen. Bekend wordt ook welke doelgroepen wel/niet per bron momenteel aanslaan. Dit levert focus. Door ook inzicht te krijgen in de inhoudelijke bekendheid kunt u keuzes maken op welke thema’s en inhoud meer of minder moet en kan worden ingezet om de bekendheid te vergroten en de beeldvorming te beïnvloeden per doelgroep. U kunt dan uw middelenmix optimaliseren.

Welke vragen worden beantwoord?

  • Wat is de naamsbekendheid van uw organisatie? (Top-of-mind-awaraness (TOMA), spontaan en geholpen?
  • Waar kent uw doelgroep uw organisatie van? (bronbekendheid)
  • Wat weet men van uw organisatie? (inhoudelijke bekendheid)
  • Welke deeldoelgroepen zijn er te onderscheiden om op te sturen? (op basis van o.a. analyses op (intentioneel) gedrag en achtergrond variabelen en/of door het koppelen van de onderzoeksresultaten met uw eigen klant-databases indien beschikbaar).
  • Ieder onderzoek wordt uiteraard op maat gemaakt naar gelang uw unieke situatie.

Na het onderzoek

Het onderzoek geeft vaak nieuwe inspiratie en ideeën om uw klanten nog beter te bedienen. Soms zijn vanuit de resultaten ook meer drastische maatregelen nodig. Handelen naar de resultaten is best lastig. Newcom helpt u keuzes te maken middels een inspirerende workshop. U kunt meedoen aan onze periodieke klantenarena of we stellen – samen met u en op basis van het onderzoek – een workshop op maat op.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen