Imago Onderzoek geeft inzicht in de beelden en associaties van uw organisatie

Het Imago Onderzoek, onderzoekt hoe het imago van uw organisatie is, in een tijd waarin organisaties steeds zichtbaarder worden en consumenten steeds kritischer. Het imago is van toenemend belang voor uw bedrijfsvoering. Het volstaat niet meer om ‘de gevel op te poetsen’, achter een gewenst imagobeeld behoort ook een overeenkomstige identiteit schuil te gaan. Deze identiteit wordt intern door bestuurders gevormd door het vormgeven van strategische doelen en uitgangspunten, maar ook mede bepaald door het publiek in het externe imago.

Daarbij is de reputatie van een organisatie een belangrijke voorspeller, omdat de ervaringen die mensen hebben met de diensten van een organisatie in sterke mate de teneur in het externe imago bepalen. Deze teneur kan bovendien het imago onder niet-gebruikers beïnvloeden, doordat deze ervaringen op allerlei manieren kunnen worden gedeeld. Mede doordat het imago extern bepaald wordt (op basis van ervaringen of verhalen) is voor de identiteit van een organisatie inzicht in het imago onder stakeholders essentieel. Op basis van inzicht in het externe imago kan intern gericht worden gekozen voor een bepaalde strategie en speerpunten.

Welke vragen worden beantwoord?

  • Hoe bekend is uw organisatie? (TOMA, Spontaan, Geholpen)
  • Welke beelden en associaties leven er?
  • Hoe is de reputatie van uw organisatie?
  • Hoe is de organisatie gepositioneerd ten opzichte van andere organisaties?
  • Welke deeldoelgroepen zijn er te onderscheiden om op te sturen? (op basis van o.a. analyses op (intentioneel) gedrag en achtergrond variabelen en/of door het koppelen van de onderzoeksresultaten met uw eigen klant-databases indien beschikbaar).
  • Ieder onderzoek wordt uiteraard op maat gemaakt naar gelang uw unieke situatie.

Na het onderzoek

Het onderzoek geeft vaak nieuwe inspiratie en ideeën om uw klanten nog beter te bedienen. Soms zijn vanuit de resultaten ook meer drastische maatregelen nodig. Handelen naar de resultaten is best lastig. Newcom helpt u keuzes te maken middels een inspirerende workshop. U kunt meedoen aan onze periodieke klantenarena of we stellen – samen met u en op basis van het onderzoek – een workshop op maat op.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen