FUNCTIE DIFFERENTIATIE

ONZE OPLOSSING

CONTACT
 • De Nederlandse Federatie van Universitaire ziekenhuizen (NFU) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) doen onderzoek naar het effect van functie differentiatie op veilige patiëntenzorg.
 • Het onderzoek heeft als doel de toegevoegde waarde van het onderscheid tussen MBO- en HBO-opgeleide verpleegkundigen te onderzoeken.
 • Hiervoor worden onder diverse ziekenhuizen een 0– & nameting(en) uitgevoerd. De gegevens van de metingen worden in een later stadium gekoppeld aan data over patiëntenuitkomsten (via DHD).
 • Meer weten? Lees hier de veel gestelde vragen.

GEVALIDEERD

Maatwerk mogelijk

PRAKTISCH INZICHT

Gericht sturen

ONDERLING BENCHMARKEN

Leer van anderen

DE ONDERZOEKSAANPAK

Het onderzoek is ontwikkeld door Newcom en volledig gevalideerd. Profiteer hier nu van.

Functie Differentiatie Onderzoek
 • De Nederlandse Federatie van Universitaire ziekenhuizen (NFU) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) doen onderzoek naar het effect van functiedifferentiatie op veilige patiëntenzorg.
 • Het onderzoek heeft als doel de toegevoegde waarde van het onderscheid tussen MBO- en HBO-opgeleide verpleegkundigen te onderzoeken.
 • Hiervoor worden onder diverse ziekenhuizen een 0– & nameting(en) uitgevoerd. De gegevens van de metingen worden in een later stadium gekoppeld aan data over patiëntenuitkomsten (via DHD).
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Uw medewerkers
 • Uw doelgroep wordt ondervraagd via een online vragenlijst eventueel gecombineerd met andere kwantitatieve en kwalitatieve methoden.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Het onderzoek gaat in op: De functie differentatie binnen uw ziekenhuis (gevalideerd standaard instrument).
 • Uiteraard worden er diverse achtergronden uitgevraagd en naar geanalyseeerd.
 • We maken het onderzoek op maat voor uw organisatie.
 • Bestel ons informatiepakket om inzage te krijgen in de exacte onderzoeksapecten.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Het doel is om uiteindelijk zowel op het niveau van ziekenhuis, afdeling en sectoren te kunnen analyseren op de effectiviteit van functiedifferentiatie.
 • Ontvang een uitgebreide analyse op alle onderzoeksaspecten in een uitgebreide rapportage.
 • Vergelijking met Benchmark.
 • Vergelijking eerdere metingen (indien uitgevoerd).
 • Persoonlijke presentatie en duiding van de resultaten.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET

IK WIL DEZE OPLOSSING

Direct beginnen

MEER WETEN

Stuur mij meer informatie

UW VOORDELEN

Profiteer van een gevalideerde en bewezen oplossing.

VEEL GESTELDE VRAGEN FUNCTIE DIFFERENTIATIE
 • Inzicht in de effectiviteit van functiedifferentiatie.

 • Onderling benchmarken

 • Gevalideerd

 • Bewezen

 • Ruimte voor eigen vragen
 • Onafhankelijk uitgevoerd

 • Gerichte duiding

 • Inzicht in trends en ontwikkelingen
 • Heldere rapportages

 • Voor en door de sector ontwikkeld

Functie Differentiatie Onderzoek