ONZE OPLOSSING

LEZERSONDERZOEK

CONTACT
 • Betrouwbare en bruikbare inzichten over de effectiviteit van uw communicatiemiddelen.
 • Voor uw offline en online media.
 • Dit om concrete en gerichte keuzes te maken richting de toekomst.

GEVALIDEERD

Maatwerk mogelijk

PRAKTISCH INZICHT

Gericht sturen

ONDERLING BENCHMARKEN

Leer van anderen

DE ONDERZOEKSAANPAK

Het onderzoek is ontwikkeld door Newcom en volledig gevalideerd. Profiteer hier nu van.

 • Betrouwbare en bruikbare inzichten over de effectiviteit van uw communicatiemiddelen.
 • Dit om concrete en gerichte keuzes te maken richting de toekomst.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Lezers van uw media-middelen.
 • Zowel offline als online.
 • Uw doelgroep wordt ondervraagd via een online vragenlijst eventueel gecombineerd met andere kwantitatieve en kwalitatieve methoden.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Het bereik en leesgedrag over de afgelopen periode.
 • De waardering en de beleving van de middelen.
 • De wensen en behoeften richting de toekomst.
 • Uiteraard worden er diverse achtergronden uitgevraagd en naar geanalyseeerd.
 • We maken het onderzoek op maat voor uw organisatie.
 • Bestel ons informatiepakket om inzage te krijgen in de exacte onderzoeksapecten.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Ontvang een uitgebreide analyse op alle onderzoeksaspecten in een uitgebreide rapportage.
 • Vergelijking met de benchmark uit uw sector (indien beschikbaar)
 • Vergelijking eerdere metingen (indien uitgevoerd).
 • Persoonlijke presentatie en duiding van de resultaten.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET

IK WIL DEZE OPLOSSING

Direct beginnen

MEER WETEN

Stuur mij meer informatie

UW VOORDELEN

Profiteer van een gevalideerde en bewezen oplossing.

 • Inzicht in uw lezers

 • Onderling benchmarken

 • Gevalideerd

 • Bewezen

 • Ruimte voor eigen vragen
 • Onafhankelijk uitgevoerd

 • Gerichte duiding

 • Inzicht in trends en ontwikkelingen
 • Heldere rapportages

 • Voor en door de sector ontwikkeld