MULTIMEDIAAL BEREIKSONDERZOEK

ONZE OPLOSSING

CONTACT
 • Het Multimediaal Bereiksonderzoek geeft inzicht in het bereik op diverse aggregatie niveaus en gebruiksfrequentie van alle kanalen.
 • Zowel traditionele kanalen als online kanalen.
 • Tevens wordt de waardering van de verschillende kanalen inzichtelijk gemaakt.
 • Ook wordt duiding gegeven aan uw positie binnen uw media umfeld.

GEVALIDEERD

Maatwerk mogelijk

PRAKTISCH INZICHT

Gericht sturen

ONDERLING BENCHMARKEN

Leer van anderen

DE ONDERZOEKSAANPAK

Het onderzoek is ontwikkeld door Newcom en volledig gevalideerd. Profiteer hier nu van.

 • Inzicht in het bereik op diverse aggregatie niveaus en gebruiksfrequentie van alle kanalen.
 • Zowel traditionele kanalen als online kanalen.
 • Tevens wordt de waardering van de verschillende kanalen inzichtelijk gemaakt.
 • Ook wordt duiding gegeven aan uw positie binnen uw media umfeld.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Mensen die in potentie in aanraking zijn geweest met uw media. Offline en online.
 • Uw doelgroep wordt ondervraagd via een online vragenlijst eventueel gecombineerd met andere kwantitatieve en kwalitatieve methoden.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Het bereik en de gebruiksfrequentie van alle kanalen, zowel offline en online kanalen.
 • De waardering van de verschillende kanalen.
 • Bereik op diverse aggregatie niveaus.
 • Validatie segmentatie model op basis van behoefte, gedrag en roots.
 • Uw positie binnen het bereiks umfeld.
 • Uiteraard worden er diverse achtergronden uitgevraagd en naar geanalyseeerd.
 • We maken het onderzoek op maat voor uw organisatie.
 • Bestel ons informatiepakket om inzage te krijgen in de exacte onderzoeksapecten.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Het onderzoek levert u handvatten om het (additionele) bereik van uw middelen te vergroten.
 • Ontvang een uitgebreide analyse op alle onderzoeksaspecten in een uitgebreide rapportage.
 • Vergelijking met benchmark uit uw sector (indien beschikbaar).
 • Vergelijking eerdere metingen (indien uitgevoerd).
 • Persoonlijke presentatie en duiding van de resultaten.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET

IK WIL DEZE OPLOSSING

Direct beginnen

MEER WETEN

Stuur mij meer informatie

UW VOORDELEN

Profiteer van een gevalideerde en bewezen oplossing.

 • Inzicht en sturing op het bereik van uw media

 • Onderling benchmarken

 • Gevalideerd

 • Bewezen

 • Ruimte voor eigen vragen
 • Onafhankelijk uitgevoerd

 • Gerichte duiding

 • Inzicht in trends en ontwikkelingen
 • Heldere rapportages

 • Voor en door de sector ontwikkeld