Segmentatie onderzoek levert inzicht in de uniekheid per doelgroep-segment dat uw organisatie bedient, ten einde hierop effectief te kunnen sturen

Iedere klant en relatie is uniek. Door goed te kijken naar patronen in achtergronden van uw klanten en relaties kunnen we segmenten onderscheiden waarop gestuurd kan worden. Er zijn verschillende typen segmentaties mogelijk. Denk aan segmenteren op demografie, psychografie, gedrag en verwachtingen, koopgedrag, koopmotivaties en beleving en imago. Segmentatie onderzoek maak het mogelijk om de unieke segmenten te identificeren om vervolgens te kunnen bezien vanuit welk type segmentatie en op welke wijze ieder segment het beste aan uw organisatie, product of dienst gebonden kan worden.

Welke vragen worden beantwoord?

  • Wat typeert uw doelgroep en hoe zijn deze te segmenteren?
  • Welke segmentatie is het meest betrouwbaar en bruikbaar vanuit een groei- en handelingsperspectief?
  • Waarop kan u per segment het beste sturen om zodoende hen optimaal te bedienen?
  • Ieder onderzoek wordt uiteraard op maat gemaakt naar gelang uw unieke situatie. 

Na het onderzoek

Het onderzoek geeft vaak nieuwe inspiratie en ideeën om uw klanten nog beter te bedienen. Soms zijn vanuit de resultaten ook meer drastische maatregelen nodig. Handelen naar de resultaten is best lastig. Newcom helpt u keuzes te maken middels een inspirerende workshop. U kunt meedoen aan onze periodieke klantenarena of we stellen – samen met u en op basis van het onderzoek – een workshop op maat op.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen