In diverse situaties wordt geadviseerd om deskresearch te doen.

Soms in combinatie met ander veldwerk en soms ook als enige methodiek. Deze keuze is volledig afhankelijk van het vraagstuk. Veelal wordt deskresearch ingezet in onderstaande situaties:

  • Indien nog niet veel bekend is over de materie bij opdrachtgever en er gekeken dient te worden bij welke bestaande theorieën of onderzoeken kan worden aangesloten.
  • Indien al veel bekend is over de materie, maar meerdere gegevens uit meerdere bronnen gebundeld moeten worden om resultaten goed te kunnen interpreteren.
  • Indien diverse databronnen met elkaar vergeleken en of gekoppeld moeten worden om analyses op uit te voeren.

Newcom Research & Consultancy zal bij ieder deskresearch eerst, zoals bij iedere methodiek, een plan van aanpak opstellen alvorens aan de slag te gaan. Daarin staat centraal: Welke bronnen worden om welke redenen gecombineerd en hoe draagt dat bij aan de doelstelling van het project?
Newcom Research & Consultancy beschikt over zeer diverse en brede databases, zodat geen spreekwoordelijke spelden in hooibergen hoeven te worden gezocht, maar zeer gericht en doelmatig gewerkt kan worden.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen