Voor vraagstukken, waarbij ook (latente) behoeften en visies centraal staan is kwalitatief onderzoek in vele gevallen ideaal.

Diepte interviews zijn geschikt om visies en behoeften, wat veelal onderbewuste processen zijn waarbij doorvragen noodzakelijk is, bloot te leggen. Met name voor de ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘welke’ vragen, is deze methodiek zeer geschikt. De methode is goed om condities, belemmeringen, oriëntatiekaders, etc. te filteren.

In algemene zin kan worden gesteld dat tijdens kwalitatief onderzoek goed kan worden gekeken naar de exacte onderliggende condities, verwachtingen en attitudes van mensen. Optioneel aanvullend kwantitatief onderzoek maakt daarbij helder hoe de belangrijke aspecten m.b.t. het vraagstuk per eventuele subdoelgroepen met elkaar correleren en elkaar beïnvloeden.

Semigestructureerde interviews creativiteit
De interviews (afhankelijk van het project hoeveel) worden gehouden door ervaren interviewers van Newcom Research & Consultancy, welke veelal wordt bijgestaan door een notulist (die het gesprek ter plekke beknopt uitwerkt). De interviews vinden doorgaans op locatie plaats bij de geïnterviewde. Alle gesprekken worden opgenomen ter analyse. Om de anonimiteit te waarborgen worden deze gegevens nimmer afgestaan aan de opdrachtgever.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen