Voor vraagstukken, waarbij ook (latente) behoeften en visies centraal staan is kwalitatief onderzoek in vele gevallen ideaal.

Focusgroepen zijn geschikt om visies en behoeften, wat veelal onderbewuste processen zijn waarbij doorvragen noodzakelijk is, bloot te leggen. Met name voor de ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘welke’ vragen, is deze methodiek zeer geschikt. De methode is goed om condities, belemmeringen, oriëntatiekaders, etc. te filteren.

In algemene zin kan worden gesteld dat tijdens kwalitatief onderzoek goed kan worden gekeken naar de exacte onderliggende condities, verwachtingen en attitudes van mensen. Optioneel aanvullend kwantitatief onderzoek maakt daarbij helder hoe de belangrijke aspecten m.b.t. het vraagstuk per eventuele subdoelgroepen met elkaar correleren en elkaar beïnvloeden.

Focusgroepen creativiteit
Newcom Research & Consultancy beschikt in haar vestigingen in Enschede en Amsterdam op centrale locaties over volledig ingerichte focusgroepruimten. Het is voor opdrachtgevers daarbij mogelijk om tijdens het veldwerk mee te kijken in een afzonderlijke zogenaamde mee-kijk-ruimte. Dit wordt doorgaans als zeer leerzaam ervaren door onze opdrachtgevers. Daarnaast beschikt Newcom Research & Consultancy over een mobiele focusgroep- en interviewset. Deze is in te zetten op externe locaties. Ook daarbij is het, middels audiovisuele meetapparatuur, voor de opdrachtgever mogelijk om mee te kijken tijdens het veldwerk.

FocusGroepen
Een sessie duurt doorgaans 2 uur en er worden afhankelijk van het vraagstuk per sessie 5 tot 8 respondenten betrokken. Newcom Research & Consultancy beschikt over de mogelijkheid om zeer specifieke doelgroepen te werven.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen