Deze methodiek is uiterst efficiënt en heeft daarnaast grote voordelen.

  • Er kunnen bij online onderzoek meer aspecten worden onderzocht dan bij telefonisch en face-to-face onderzoek. Er kunnen concreet per onderzoek meer vragen worden gesteld.
  • De respondent kan zelf bepalen wanneer hij of zij mee wil werken aan het onderzoek. Bovendien is deelname aan online onderzoek voor de respondent laagdrempelig. Hierdoor heeft online onderzoek meestal een hoge respons.
  • Door het belang van het onderzoek dusdanig te presenteren en door de vragenlijst uitvoerig te toetsen op begrijpelijkheid, consistentie, moeilijkheidsgraad, betrouwbaarheid en tijdsduur kan de onderzoeksmethode een hoge respons genereren.
  • Een ander voordeel van online onderzoek is dat de respondenten in de toekomst snel en efficiënt opnieuw benaderd kunnen worden voor herhalingsonderzoeken. Dit kan inzicht geven in de tendensen en ontwikkelingen op de onderzochte gebieden en nieuwe vraagstukken.

Specificaties online onderzoek

De respondenten worden na programmering van de vragenlijst via een persoonlijke e-mail (of opengestelde link) uitgenodigd voor deelname. Vanuit een (unieke) link vullen de respondenten de vragenlijst in. Dit kan ook vanaf een smartphone of tablet. De benaderde respondenten die na verloop van tijd nog niet hebben deelgenomen aan het onderzoek, ontvangen na enkele dagen een herinneringsemail. In deze e-mail wordt het belang van het onderzoek nog eens benadrukt. De respondenten kunnen dan alsnog meewerken. Respondenten kunnen bij online onderzoek eventueel half afgeronde enquêtes op een later moment verder invullen, mits het binnen de looptijd van het onderzoek valt. Die looptijd wordt door de opdrachtgever bepaald.

Wanneer respondenten een niet volledig ingevulde vragenlijst in een later stadium verder invullen, wordt bij online onderzoek voorkomen dat ze dezelfde vragen twee maal krijgen voorgelegd. De (tussentijdse) resultaten zijn direct voor de opdrachtgever (ook via een app) online beschikbaar en na afname wordt alle data ingelezen in SPSS, een statistisch programma, om geanalyseerd te worden.

In de vragenlijst kan gebruik worden gemaakt van plaatjes, filmpjes en geluidsmateriaal. Daarnaast zijn alle denkbare vraagvormen mogelijk. Desgewenst vindt de afname plaats in de huisstijl van de opdrachtgever.

Maar dat is niet het enige voordeel van online focusgroepen. De deelnemers zijn ook zeer open in hun antwoorden. Daarnaast zorgt de hoge funwaarde ervoor dat het leuk is om mee te doen en dat stimuleert de betrokkenheid van de deelnemers. Tenslotte is het gemakkelijk om multimedia in te zetten. Daardoor is de online focusgroep bijvoorbeeld goed in te zetten bij de ontwikkeling van marketing, communicatie en producten.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen