De deelname aan telefonisch onderzoek is veelal laagdrempelig voor de respondent en resulteert meestal in een hoge respons.

Newcom Research & Consultancy beschikt over een geavanceerde digitale onderzoekstool, waarin de vergaarde informatie wordt verzameld. De voordelen van telefonisch onderzoek zijn:

  • De externe validiteit van het onderzoek (representativiteit) wordt door een hoog responderend vermogen verhoogd;
  • Telefonisch onderzoek heeft een gunstige invloed op de interne validiteit van het onderzoek. Enquêtrices(teurs) kunnen namelijk direct feedback geven en vragen herhalen die niet goed begrepen zijn;
  • De doorlooptijd van dit type onderzoek is relatief kort. In een relatief korte tijd kan een veelvoud aan respondenten worden ondervraagd;
  • De antwoorden die de respondent geeft zijn bij telefonisch onderzoek werkelijk spontaan;
  • De controle over de respons is bij telefonisch onderzoek groot (indien 100 respondenten gesproken dienen te worden, wordt doorgegaan totdat dat aantal bereikt is);
  • Bovendien is het mogelijk om tijdens het veldwerk desgewenst bij te sturen indien een specifieke doelgroep dreigt te worden over- of ondervertegenwoordigd.

De vragenlijst wordt door de projectleider van Newcom ontwikkeld in samenspraak met de opdrachtgever. Nadat de vragenlijst is geprogrammeerd in onze onderzoekapplicatie en de juiste adressenbestanden zijn ingelezen kan de dataverzameling van start gaan. De gesprekken worden gevoerd door onze ervaren enquêteurs die allen (doctoraal) student aan de Universiteit Twente of Saxion Hogeschool Enschede zijn. De gesprekken vinden plaats tot uiterlijk 21:30 uur in de avond vanuit het veldwerkcentrum op ons kantoor in Enschede. Voorafgaand aan het veldwerk vindt een briefing plaats met de enquêteurs. Hierbij worden zij uitvoerig geïnstrueerd over de doelstellingen, de onderzoeksvragen en de vragenlijst.

Dataverzamelingsverloop

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen