STUDIE-UITVAL MONITOR

ONZE OPLOSSING

CONTACT
 • De Studie-uitval Monitor brengt de verwachtingen, wensen en ervaringen van uw voortijdig gestopte of overgestapte studenten in kaart.
 • Deze opgedane kennis is concreet toepasbaar voor uw voorlichtingsprogramma.

GEVALIDEERD

Maatwerk mogelijk

PRAKTISCH INZICHT

Gericht sturen

ONDERLING BENCHMARKEN

Leer van anderen

DE ONDERZOEKSAANPAK

Het onderzoek is ontwikkeld door Newcom en volledig gevalideerd. Profiteer hier nu van.

 • De Studie-uitval Monitor brengt de verwachtingen, wensen en ervaringen van uw voortijdig gestopte of overgestapte studenten in kaart.
 • Deze opgedane kennis is concreet toepasbaar voor uw voorlichtingsprogramma.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Studie-uitval Monitor ondervraagt de uitvallers vanuit uw opleidingsinstelling.
 • Uw doelgroep wordt ondervraagd via een online vragenlijst eventueel gecombineerd met andere kwantitatieve en kwalitatieve methoden.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • Hoe is de keuze voor de studie tot stand gekomen?
 • Wat zijn redenen waarom studenten stoppen met hun studie of overstappen naar een andere studie?
 • Welke verwachtingen hadden zij voor zij aan de studie begonnen?
 • Wat waren de achterliggende redenen waarom zij hebben gekozen voor de betreffende studie?
 • Welke studie zijn zij daarna gaan volgen?
 • Uiteraard worden er diverse achtergronden uitgevraagd en naar geanalyseeerd.
 • We maken het onderzoek op maat voor uw organisatie.
 • Bestel ons informatiepakket om inzage te krijgen in de exacte onderzoeksapecten. 
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
 • De Studie-uitval Monitor brengt de verwachtingen, wensen en ervaringen van uw voortijdig gestopte of overgestapte studenten in kaart.
 • Deze opgedane kennis is concreet toepasbaar voor uw voorlichtingsprogramma.
 • Ontvang een uitgebreide analyse op alle onderzoeksaspecten in een uitgebreide rapportage.
 • Vergelijking met Benchmark (indien voorhanden).
 • Vergelijking eerdere metingen (indien uitgevoerd).
 • Persoonlijke presentatie en duiding van de resultaten.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET

IK WIL DEZE OPLOSSING

Direct beginnen

MEER WETEN

Stuur mij meer informatie

UW VOORDELEN

Profiteer van een gevalideerde en bewezen oplossing.

 • Inzicht in uw uitvallers

 • Onderling benchmarken

 • Gevalideerd

 • Bewezen

 • Ruimte voor eigen vragen
 • Onafhankelijk uitgevoerd

 • Gerichte duiding

 • Inzicht in trends en ontwikkelingen
 • Heldere rapportages

 • Voor en door de sector ontwikkeld