PREM ERVARINGSMETINGEN

ONZE OPLOSSING

CONTACT
 • PREM Ervaringsmetingen geven op een laagdrempelige en automatische wijze inzicht in de prestaties op afdelingsniveau om daarop gericht te kunnen sturen.
 • Op termijn te bepalen welke aspecten voor welke patiëntengroep het meest bijdragen aan de tevredenheid en aanbevelingsbereidheid.
 • Resultaten van uw ziekenhuis te vergelijken met de PREM-benchmark en daarmee ook de prestaties extern te toetsen.

GEVALIDEERD

Maatwerk mogelijk

PRAKTISCH INZICHT

Gericht sturen

ONDERLING BENCHMARKEN

Leer van anderen

DE ONDERZOEKSAANPAK

Het onderzoek is ontwikkeld door Newcom en volledig gevalideerd. Profiteer hier nu van.

PREM Ervaringsmetingen
 • Op laagdrempelige en automatische wijze inzicht in de prestaties op afdelingsniveau om daarop  gericht te kunnen sturen.
 • Op termijn te bepalen welke aspecten voor welke patiëntengroep het meest bijdragen aan de tevredenheid en aanbevelingsbereidheid.
 • Resultaten van uw ziekenhuis te vergelijken met de PREM-benchmark en daarmee ook de prestaties extern te toetsen.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
PREM Ervaringsmetingen
 • Patienten van uw ziekenhuis.
 • Uw doelgroep wordt ondervraagd via een online vragenlijst eventueel gecombineerd met andere kwantitatieve en kwalitatieve methoden.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
PREM Ervaringsmetingen
 • De gevalideerde standaard PREM-vragen staan centraal.
 • Daarnaast wordt het totale perspectief van klantgerichtheid wordt meegenomen.
 • Uiteraard worden er diverse achtergronden uitgevraagd en naar geanalyseeerd.
 • We maken het onderzoek op maat voor uw organisatie.
 • Bestel ons informatiepakket om inzage te krijgen in de exacte onderzoeksapecten.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET
PREM Ervaringsmetingen
 • Krijg op laagdrempelige en automatische wijze inzicht in de prestaties op afdelingsniveau.
 • Ontvang een uitgebreide analyse op alle onderzoeksaspecten in een uitgebreide rapportage.
 • Vergelijking met PREM Benchmark (indien voorhanden per specialisme).
 • Vergelijking eerdere metingen (indien uitgevoerd).
 • Persoonlijke presentatie en duiding van de resultaten.
CONTACT
INFORMATIEPAKKET

IK WIL DEZE OPLOSSING

Direct beginnen

MEER WETEN

Stuur mij meer informatie

UW VOORDELEN

Profiteer van een gevalideerde en bewezen oplossing.

 • Inzicht in patientervaringen

 • Onderling benchmarken

 • Gevalideerd

 • Bewezen

 • Ruimte voor eigen vragen
 • Onafhankelijk uitgevoerd

 • Gerichte duiding

 • Inzicht in trends en ontwikkelingen
 • Heldere rapportages

 • Voor en door de sector ontwikkeld

PREM ERVARINGSMETINGEN