De meeste scholieren in de examenklassen hebben op dit moment nog geen definitieve keuze voor een vervolgopleiding gemaakt, zo wijzen de eerste uitkomsten van De Grote StudieReis uit. Er is voor onderwijsinstellingen dus nog een wereld te winnen als het gaat om het prikkelen en ondersteunen van scholieren bij het maken van hun studiekeuze.

Veel scholieren zijn nog te beïnvloeden

Wat ga je doen na je eindexamen? Ten tijde van onze eerste metingen (oktober en november) stond voor ongeveer driekwart van de ondervraagde scholieren de keuze nog niet vast. Van deze groep zegt drie op de vijf dat ze al wel een voorlopige keuze hebben gemaakt, maar dat deze nog wel zou kunnen veranderen de komende tijd. Twee op de vijf hebben zelfs helemaal nog geen keuze gemaakt. Het kan dus nog alle kanten op bij deze scholieren.

Hoe zeker zijn scholieren die wél een keuze hebben gemaakt

Ongeveer een kwart van de examenkandidaten heeft op dit moment al wél een definitieve keuze gemaakt. Maar hoe definitief is deze keuze als het erop aan komt? De (voorlopige) cijfers laten ons zien dat slechts zeven procent – van het kwart aantal scholieren die beweert een definitieve keuze te hebben gemaakt – zich ook daadwerkelijk al heeft ingeschreven voor een vervolgopleiding. Laura uit 6 vwo vertelde ons: “Mijn keuze staat vast, maar ik heb mij nog niet ingeschreven voor een opleiding”. Maakt belofte schuld? Het lijkt erop dat iemands vervolgopleiding pas écht vaststaat zodra hij zich heeft ingeschreven. Ook binnen de kleine groep scholieren die al een definitieve keuze zegt te hebben gemaakt, lijken de kaarten nog niet geschud.