Tegenwoordig is het realiseren van dialoog niet meer weg te denken uit een sterke communicatiestrategie. Echt in contact staan met je doelgroep, daar draait het om. De Grote Studiereis biedt universiteiten en hbo-instellingen handvatten om de studiekiezer met de juiste middelen op de juiste momenten te prikkelen. Het onderzoek heeft geresulteerd in unieke, volledige en diepgaande kennis over de ‘customer journey’ van de scholier.

In Nederland zijn circa 1300 opleidingen en ruim 200 instellingen waar scholieren uit kunnen kiezen. Iedere instelling heeft een uniek aanbod, ligging en strategie. De instellingen hebben echter moeite om de juiste studiekiezer te boeien en te binden. De uitval in het eerste jaar ligt schrikbarend hoog. De Grote Studiereis geeft universiteiten en hogescholen meer begrip voor de studiekiezer en zorgt voor handvatten om de juiste studiekiezer met de beschikbare middelen te ‘veroveren’.

Het onderzoek geeft een algemeen geldende regel: stem de inzet van de communicatie(middelen) af op de variërende behoeftes die er zijn gedurende het laatste studiejaar op de middelbare school. Het onderzoek identificeert drie fasen:

No Worries (oktober, november en december)

In deze fase draait het om het faciliteren van kennis voor de juiste studiekeuze. Geef informatie die aan het denken zet en waarmee de scholier een mening kan vormen zodat hij of zij desgewenst een keuze kan maken. Maakt de scholier al in dit stadium een keuze? Blijf deze dan bevestigen – hij of zij kan immers nog van mening veranderen.

Clock is Ticking (januari en februari)

Probeer in eerste instantie blokkades te achterhalen: wat houdt de scholier tegen om zijn studiekeuze vast te leggen? Ga dus in gesprek en draag ook oplossingen aan.

Now is the Time (maart en april)

In deze fase is het cruciaal om de scholier te overtuigen dat hij of zij de juiste studiekeuze heeft gemaakt. Gebruik sterke argumenten en laat de scholier het (nogmaals) ervaren. Houdt oog op eventueel nieuwe keuzeblokkades, maar laat de scholier los als er geen match is.