Mede in samenwerking met Newcom Research & Consultancy heeft Stichting De Nationale Denktank zich het afgelopen jaar gebogen over het thema ‘Zorg voor Gezondheid’. In 4 maanden tijd hebben 25 talentvolle academici uit diverse disciplines onderzoek gedaan onder 1400 respondenten waaruit een schatting is gemaakt dat er een potentieel is van 5 miljoen extra informele zorgverleners.

Stichting de Nationale Denktank
Stichting de Nationale Denktank streeft ernaar om met vernieuwende ideeën de Nederlandse samenleving verder vooruit helpen. Met het ontstaan van een participatiesamenleving, lag de focus in 2013 op de rol van informele zorg. Door gesprekken met experts, ervaringen uit de praktijk en onderzoeksresultaten, waarin Newcom De Nationale Denktank ondersteund heeft, gebleken dat er veel potentie is voor de inzet van de informele zorgverlener. Hierbij wordt gedoeld op mantelzorgers en vrijwilligers, in aanvulling op zorg van beroepskrachten. Er is gebleken dat 63 procent van de Nederlanders die nu nog geen informele zorg verlenen dat wel zou willen doen. Momenteel geeft slechts een kwart van de respondenten aan nu al informele zorg te geven. Opvallend is dat van de mensen die nu nog geen informele zorg leveren, de meerderheid (61 procent) als reden geeft dat er nog geen beroep op hen is gedaan.

Bereidheid is doelgroep afhankelijk
De bereidheid om informele zorg te geven verschilt per groep van mensen die zorg nodig hebben. Zo geeft 69 procent van de respondenten aan dat zij waarschijnlijk wel informele zorg aan kwetsbare ouderen zouden geven, terwijl bijvoorbeeld psychiatrische patiënten met 30 procent op minder steun kunnen rekenen. Er is minder draagvlak voor verplichte participatie: drie van de tien Nederlanders vinden dat er een zorgplicht moet zijn voor kinderen naar hun ouders. Met het oog op de snel stijgende zorgkosten, die in 2012 €92.7 miljard bedroegen, wil het kabinet in toenemende mate een beroep doen op informele zorg. Johanneke Tummers, deelneemster aan de Nationale DenkTank 2013: “Uit ons onderzoek blijkt dat veel mensen bereid zijn daaraan bij te dragen.”

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de samenwerking van Newcom met De Nationale Denktank en de samenvatting van het analyserapport van 2013, klik dan hier