Hoewel scholieren veel activiteiten ondernemen waarbij ze zich (mogelijk) laten beïnvloeden door peers (zoals bleek uit het vorige artikel), hechten zij in verhouding toch de meeste waarde aan activiteiten die vanuit onderwijsinstellingen geïnitieerd zijn. Daarbij wordt de open dag het meest waardevol gevonden.

De figuur hieronder laat zien hoe waardevol de verschillende ondernomen activiteiten in de afgelopen maanden zijn voor de studiekeuze. De activiteiten hebben we geclusterd in drie domeinen (zie toelichting onder de figuur). De scores van IK en WIJ gaan in de tijd behoorlijk gelijk op, maar ze worden over het algemeen als minder waardevol ervaren dan ZIJ.

Figuur – Welke activiteiten zijn het meest waardevol voor het maken van je keuze?

Toelichting bij Figuur

  • Binnen ZIJ vallen activiteiten die ‘op de markt’ zijn gezet door de onderwijsinstellingen, zoals open dagen, websites of brochures;
  • Binnen IK vallen activiteiten waarbij het initiatief bij de scholier zelf ligt, zoals het invullen van een studiekeuzetest;
  • Bij WIJ gaat het om beïnvloeding door social peers (familie, vrienden, klasgenoten, etc.).

Open dagen meest waardevol

Negen op de tien scholieren die recent een open dag heeft bezocht, zet deze in de top 3 van meest waardevolle activiteiten voor het maken van een studiekeuze. Het belang van de open dagen wordt nog eens bevestigd door het feit dat deze voor bijna de helft van de scholieren die al een (voorlopige) keuze heeft gemaakt, het meest heeft bijgedragen aan deze keuze. Een toekomstige student zei: “Ik ben naar de open dag geweest en de presentatie daar heeft me overtuigd.”