Interviews en focusgroepen leveren concrete en waardevolle informatie op over de doelgroep. Newcom analyseert de data en verwerkt de uitkomsten in een rapport. Daarnaast zijn ook vaak de individuele gesprekken de moeite waard om te bekijken. Indien de gesprekken worden opgenomen (in principe altijd, tenzij hier redenen voor zijn om het niet op te nemen) met digitale audiovisuele apparatuur, bestaat de mogelijkheid om de gesprekken samen te vatten in een storyboard. In een filmpje van 10-15 minuten worden de belangrijke en kenmerkende fragmenten uit de gesprekken gemonteerd. De fragmenten worden geordend aan de hand van de structuur van het onderzoeksrapport.

De conclusies uit het rapport worden in een filmpje inzichtelijk gemaakt, zodat de kijker altijd weet op welk onderdeel het betreffende fragment betrekking heeft. Om het storyboard te bekijken logt de opdrachtgever in op een beveiligd deel van de website van Newcom. Het storyboard kan worden afgespeeld via Windows Media Player. Ook wordt het storyboard beschikbaar gesteld via dvd.