Een onderzoeksrapport in MS Word of PowerPoint bevat voor de ‘gemiddelde’ lezer vaak (te) veel informatie. Een onderzoekskrant is in dat geval een leuke en zinvolle aanvulling op of vervanging voor een rapport. In een onderzoekskrant worden de uitkomsten van het onderzoek op een vlotte manier, in ‘dagbladstijl’ ontsloten. Newcom schrijft de artikelen. Elk artikel wordt opgesteld rondom een conclusie van het onderzoek. Vaak worden de artikelen aangevuld met korte interviews/quotes die de opdrachtgever zelf verzamelt. Daarmee komt de krant echt ‘tot leven’.

In de praktijk kiezen opdrachtgevers vaak voor de onderzoekskrant wanneer het een intern onderzoek betreft (bijv. medewerkertevredenheid, cultuuronderzoek). De krant wordt gedrukt op tabloidformaat (full colour) in een oplage van minimaal 500 stuks. De krant wordt ook digitaal beschikbaar gesteld (pdf).

Newcom laat in een persoonlijk gesprek graag printversies (voorbeelden) van de onderzoekskrant zien.