Scholieren krijgen het hele jaar doorlopend prikkels van instellingen, vaak gericht op hun komst naar open dagen of meeloopdagen. Maar wat doen scholieren zelf om actief aan informatie te komen? Welke informatiemiddelen gebruiken zij? De Grote Studiereis geeft hier antwoord op.

Vooral traditionele middelen zijn in trek

Gedurende zeven maanden is onderzocht welke informatiemiddelen scholieren gebruiken die al dan niet een keuze hebben gemaakt. De websites van onderwijsinstellingen worden – ongeacht of de scholier al een studiekeuze heeft gemaakt – in gedurende deze gehele periode het meest gebruikt, maar ook brochures en open dagen zijn populair. Het bezoeken van een studiebeurs komt in deze zeven maanden het minst voor. 

Bij havisten fluctueert het gebruik van informatiemiddelen afhankelijk van status studiekeuze

Het gebruik van informatiemiddelen verschilt per moment tussen 5-havisten die nog geen studiekeuze hebben gemaakt en 5-havisten die wel een keuze hebben gemaakt:

  • 5-havisten die nog geen studiekeuze hebben gemaakt, gebruiken steeds meer informatiemiddelen naarmate de deadline dichterbij komt. Het bezoeken van een open dag maakt de grootste stijging door. Het gebruik van een studiekeuzetest neemt daarentegen wel licht af.
  • Onder 5-havisten die wel een studiekeuze hebben gemaakt neemt het gebruik van vrijwel alle informatiemiddelen licht af.

6-vwo’ers zijn informatie-omnivoren, ook als de studiekeuze al is gemaakt

In tegenstelling tot de havisten, ligt het gebruik van informatiemiddelen onder de 6-vwo’ers gedurende de zeven maanden redelijk gelijk:

  • Onder de 6-vwo’ers die nog geen studiekeuze hebben gemaakt, is het gebruik van informatiemiddelen over de gehele periode lager dan het gebruik van 6-vwo’ers die wel een keuze hebben gemaakt. Het websitebezoek onder scholieren die geen keuze hebben gemaakt komt richting de deadline wel meer op het niveau van scholieren die wel een keuze hebben gemaakt.
  • 6- vwo’ers gebruiken de informatiemiddelen nog vaak, ook als er al een studiekeuze is gemaakt.

We zien in de loop van het proces een opleving bij 6-vwo’ers die al een studiekeuze hebben gemaakt. Zij worden in januari en februari actiever in het verzamelen van informatie middels website(s) en brochures.