Ongeacht of men momenteel al een definitieve keuze heeft gemaakt voor een vervolgopleiding, zijn scholieren momenteel al wel erg actief bezig met hun studiekeuze. Op een enkele uitzondering na heeft iedereen in de voorgaande weken wel ‘iets’ gedaan om zich te oriënteren op een vervolgopleiding.

Studiekeuze leeft

Vrijwel iedere ondervraagde scholier (96 procent) heeft in de afgelopen weken een activiteit ondernomen om zich te oriënteren op zijn of haar studiekeuze. Van gesprekken die ze voeren met ouders, vrienden of een decaan, tot aan het bezoeken van een open dag of meeloopdag. We kunnen zeggen dat scholieren op dit moment openstaan voor ondersteuning en prikkels. Serge (17 jaar) uit 5 havo vertelde ons: “Ik druk bezig mij te oriënteren op mijn vervolgopleiding. Afgelopen week ben ik op een meeloopdag van een Hogeschool geweest.” En Arnold (17 jaar) uit 5 HAVO: “Ik ben druk bezig om mijn studie te kiezen, net als al mijn vrienden.”

Voornamelijk passief

In het algemeen zien we dat de meeste scholieren zich – tot nu toe – voornamelijk op een passieve manier hebben georiënteerd. Daarmee bedoelen we activiteiten die men ‘laat’ gebeuren of heel laagdrempelig zijn. Zo hebben de meesten in de afgelopen weken met familie over een opleiding gesproken (83 procent), met vrienden of klasgenoten over een opleiding gesproken (77 procent) of een website van een opleiding bezocht (73 procent).

Figuur 2– Welke van onderstaande activiteiten heb je de afgelopen 2 weken ondernomen? (in %, havo en vwo)