‘Bruikbare inzichten’

GasTerra handelt in aardgas. De onderneming is werkzaam in de Europese energiemarkt en levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse gasvoorziening. Vanuit een klantgerichte houding streeft Gasterra continu naar optimalisering van haar dienstverlening.

Op basis van een kwantitatief onderzoek heeft GasTerra zicht gekregen op de prestaties van haar dienstverlening.

Wat was de aanpak?

Er was nog niet eerder onderzoek gedaan naar de beoordeling van de diensverlening vanuit de doegroep. Samen met de opdrachtgever hebben we de hoofd indicatoren bepaald. Op basis van de uitgangspunten en onze expertise waren we vrij snel in staat om een meetinstrument te ontwikkelen. Deze hebben we uitgezet onder een brede doelgroep.

Wat heeft voor succes gezorgd?

Sjoerd Buitinga, partner bij Newcom vertelt: ‘bij deze opdracht was het echt zaak om bruikbare resultaten te krijgen. Dus niet van ‘je scoort dit cijfer’, maar echt een laag dieper. Wat zorgt voor die score? Hoe verhoudt die score zich? En nog belangrijker: wat gebeurt er als je dit gaat verbeteren? Heeft dat invloed en zo ja, welke? Op deze manier konden we voor de opdrachtgever een goede prioritering aanbrengen. Juist door de klantgerichte houding van GasTerra naar hun klanten konden wij fundamenteel kijken naar hun doelgroep. 

Aanvulling GasTerra

“Newcom Research & Consultancy heeft in 2012 een imago- en naamsbekendheidonderzoek voor ons uitgevoerd. Vanwege de positieve ervaringen vanuit dit project hebben we Newcom begin 2013 opnieuw gevraagd ons te ondersteunen bij een onderzoek. Deze keer ging het om een onderzoek naar de klanttevredenheid. Vertrouwelijkheid staat bij Newcom hoog in het vaandel. Voorafgaand aan het project werd een strakke planning afgesproken. Newcom heeft zich hierbij flexibel opgesteld. Het eindresultaat was een onderzoek dat zeer professioneel is opgezet en uitgevoerd. Dankzij de resultaten kunnen wij bij onze activiteiten nog beter tegemoet komen aan de wensen van de klant. De ervaringen die we hebben opgedaan zijn zeer positief. Voor een volgend onderzoek zullen we ook zeker weer aan Newcom denken.”

Marieke Kanon (afdeling communicatie) en Gert-Jan Klaren (afdeling verkoop industrie)