Uw doelgroep extreem centraal

Meer marktwerking, meer nieuwe technologieën, nieuwe toetreders, veranderende klantverwachtingen en -behoeften… Aanleidingen te over die ervoor kunnen zorgen dat uw sector, dat uw organisatie, bijna structureel in een transitieproces zit. Aanleidingen en risico’s te over dus ook om de connectie met uw doelgroep(en) te verliezen. Ongeacht in welke sector u actief bent.

Zaak dus om die aanleidingen, om die risico’s voor te zijn. Voor te blijven. Om de connectie met uw doelgroep(en) optimaal in stand te houden.
Hoe? Door allereerst uw doelgroep(en) extreem centraal te stellen. Hun behoeften en verwachtingen in kaart te brengen. Om deze vervolgens te koppelen aan uw strategie.

De rode draad daarin? Onderzoek, onderzoek en nog eens onderzoek. Daarmee legt u de basis voor een in alle opzichten effectieve en structurele dialoog met uw doelgroep(en). Daarmee blijft u in staat om uw doelgroepen toegevoegde waarden te bieden.
Over onderzoek gesproken… Dat is bij Newcom veel meer dan ons ‘zomaar’ onderzoek laten uitvoeren. Want onderzoek gaat bij ons verder. Verder in de zin van het ook aanbieden van innovatieve tools zoals Exploratio waarmee u zelf aan de slag kunt.

Alles om samen met u te werken aan de connectie met uw doelgroep. En daarmee aan uw toekomst.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen