Gemeente Geertruidenberg is continu bezig om hun dienstverlening te optimaliseren. In 2009 en 2011 heeft een onderzoek plaatsgevonden wat ook in 2013 herhaalt zal gaan worden.

Op basis van kwantitatief onderzoek onder inwoners van de gemeente worden de diensten getoetst.

Wat was de aanpak?

Gemeenten zijn continu in ontwikkeling. Alleen al thema’s als WMO en Wabo leiden automatisch tot een aanscherping van de informatie behoefte. De vragenlijsten zijn op sommige elementen aangepast ten opzichte van voorgaande jaren.

Voor dit onderzoek hebben we diverse doelgroepen ondervraagd. Inwoners en organisaties. Om een getrouwe afspiegeling te krijgen is het gebruik van slechts 1 methode onvoldoende: juist het gebruik van een gecombineerde aanpak leidde tot een betrouwbare afspiegeling. We hebben dan ook zowel online als telefonisch onderzoek toegepast bij dit vraagstuk.

Wat heeft voor succes gezorgd?

Sjoerd Buitinga, partner bij Newcom vertelt: herhaalonderzoek geeft inzichten in trends en dat is zeer waardevol. Aansluiten bij vorige onderzoeken qua vraagstelling en steekproef is dan ook noodzakelijk wil je het goed kunnen vergelijken. Wel hebben we altijd de ambitie om verder te kijken. Welke vragen waren echt bruikbaar? Welke antwoorden hebben geleid tot daadwerkelijke actie? Wat zijn nieuwe activiteiten geweest? Wat onbreekt er eventueel nog? Op die manier hebben we het klanttevredenheidsonderzoek samen met de opdrachtgever weten te verbeteren. Het wiel wel opnieuw durven uit te vinden, daar geloven we in. De contactpersonen bij de gemeente Geertruidenberg hebben een hele open houding waardoor dit ook telkens mogelijk is.

Aanvulling Gemeente Geertruidenberg

“Gemeente Geertruidenberg heeft gekozen voor Newcom omdat Newcom de nulmeting in 2009 ook heeft uitgevoerd. Wij waren zeer tevreden over de aanpak in 2009 en wij zijn ook zeer tevreden over de aanpak in 2011. De samenwerking met Newcom was goed. Er werd door Newcom goed ingespeeld op onze specifieke wensen, ook bij de eindrapportage was dit het geval. De uitkomsten van het KTO worden door de gemeente Geertruidenberg zeer zeker gebruikt. Naar aanleiding van de aanbevelingen van het KTO zijn door ons verdere stappen genomen in het vervolmaken van onze dienstverlening (zo zijn inmiddels studenten bezig met het optimaliseren van de informatievoorziening ten aanzien van de voortgang van een aanvraag en wordt een plan van aanpak opgesteld tbv de optimalisering van de dienstverlening van die clusters die te maken hebben met de Wabo). Ook hebben wij de uitkomsten van het KTO ingezet voor de doorontwikkeling van onze digitale dienstverlening.”

Arnold de Boer, Clustermanager Publiekszaken Gemeente Geertruidenberg