“Gemeente Oud-Beijerland vindt het belangrijk om burgers te betrekken bij de uitvoering van het beleid. Een burgerpanel is een goed middel om dit te doen. Middels het burgerpanel krijgen we betrouwbaar, snel en efficiënt onderzoek onder een grote groep burgers. Onafhankelijk en objectief. Newcom trok ons het meeste aan qua bedrijf: Wat je ziet is wat je krijgt. Het van A tot Z regelen van een enquête onder de panelleden is een zeer arbeidsintensieve taak. Gemeente Oud-Beijerland heeft hier de capaciteit niet voor. Newcom wilde dit graag voor ons uit handen nemen. Op alle vlakken is er goed onderling overleg. Veel wordt afgehandeld met de telefoon of e-mail en als het nodig is dan komt Newcom naar de gemeente Oud-Beijerland toe. Wanneer er een project start vindt er een overleg plaats. De ondersteuning vanuit Newcom is prima. Er zijn goede afspraken gemaakt, we werken volgens een strak schema en Newcom komt met goede ideeën. De resultaten worden door Newcom gepresenteerd aan het MT en college. Met een mooie, duidelijk powerpoint presentatie zijn de scores goed inzichtelijk te maken, er vinden daardoor interessante discussies plaats. Tevens wordt er een heldere schriftelijke rapport opgeleverd. Newcom neemt met het onderhoud van het panel ons veel werk uit handen. Wij leveren de onderzoeksthema’s en Newcom doet de rest. Voor ons een hele geruststellende gedachte.”

Monique van der Stappen