‘Van vele mogelijkheden naar meer focus’

GGZ Nederland is bezig om zich continu te verbeteren richting hun leden. Het aanbod en de activiteiten willen ze maximaal afstemmen op hun leden. De vraag was dan ook wat de leden verwachtten van GGZ Nederland en waar mogelijkheden liggen tot verbetering.

Op basis van een kwalitatief onderzoek (interviews) onder stakeholders en kwantitatief online onderzoek onder alle leden heeft GGZ Nederland vat gekregen op de positie en het verbeterpotentieel onder haar achterban.  

Wat was de aanpak?

Vat krijgen op de verwachtingen van de leden is nog niet zo makkelijk. Elke categorie of liever gezegd elk individueel lid heeft andere uitgangspunten. Het was dan ook de uitdaging om niet de grootste gemene deler te benoemen, maar juist ook de (extreme) verwachtingen te leveren. Met behulp van kwalitatief onderzoek (interviews) en kwantitatief onderzoek hebben we een fundamenteel beeld gekregen van de doelgroep. Om de inzichten te vertalen naar bruikbaar beleid hebben we gedurende het proces een klankbord georganiseerd. Hierin zaten de hoofdopdrachtgever en enkele collega’s van verschillende domeinen. Op die manier hebben we er samen met de opdrachtgever voor gezorgd dat de uitkomsten van het onderzoek direct bruikbaar waren.  

Wat heeft voor succes gezorgd?

Sjoerd Buitinga, partner bij Newcom vertelt: ‘Op papier heeft bijna elke organisatie dezelfde uitgangspunten. Belangenbehartiging, informatie voorziening en kwaliteitsverbetering. Maar daar gaat een hele wereld achter schuil. Elke brancheorganisatie heeft zijn eigen unieke vertrekpunt en toekomst perspectief. Er is geen ‘standaard leden tevredenheidsonderzoek’ waar we even de prioriteiten uit kunnen halen. Echt inleven in het vraagstuk en met name in de context was ook bij deze opdracht heel belangrijk. Tel daar een hele prettige samenwerking en open houding van de opdrachtgever bij op en je hebt een succesvolle samenwerking.

Aanvulling GGZ Nederland

GGZ Nederland heeft voor Newcom gekozen omdat Newcom duidelijk verstand heeft van de vragen die brancheorganisaties aan hun leden willen stellen om hun aanbod en activiteiten te verbeteren. Dit bleek ook waarheid te zijn tijdens de samenwerking. Door vruchtbare discussies, waarbij de mensen van Newcom zich prettig luisterend en nu en dan sturend opstelden is er een mooi ledentevredenheidsonderzoek tot stand gekomen. De uitkomsten vormen een goede onderbouwing voor de toekomststrategie van GGZ Nederland en geven inzicht in blinde vlekken die met zo’n diverse achterban kunnen ontstaan. De wijze waarop Newcom de resultaten heeft gepresenteerd sloeg goed aan bij de medewerkers van GGZ Nederland.”

Sjoerd Beumer, Hoofd Communicatie