Omroep Brabant heeft als missie de Brabanders via programma’s op TV en radio te verbinden met Brabant. De kijkcijfers zijn een belangrijke graadmeter voor het succes van de omroep en een belangrijke prikkel voor adverteerders. Via het landelijke kijk- en luisteronderzoek ontvangt de omroep al jarenlang de kijk- en luistercijfers. Voor Omroep Brabant zijn betrouwbaarheid en representativiteit basisvoorwaarden voor het kijkersonderzoek. Omdat de bestaande methode teveel onzekerheid hierover gaf, ging de omroep op zoek naar een andere methode. Eind 2012 is een pilot gestart met Newcom. De pilot is bij tevredenheid in 2013 opgevolgd door nieuwe metingen.

Wat was de aanpak?

Het onderzoek is deels online, deels telefonisch uitgevoerd onder een dagelijkse steekproef van inwoners van Noord-Brabant. Iedere meetcyclus bestrijkt een periode van twee opeenvolgende weken. In die periode wordt dagelijks van 400 Brabanders het kijkgedrag gemeten. Het onderzoek geeft kennis over het dagbereik op programma- en omroepniveau, het weekbereik op omroepniveau en waardering op programmaniveau.

Wat heeft voor succes gezorgd?

Ivo Duchateau, partner bij Newcom, vertelt: “We hebben ruime ervaring met bereiksonderzoek, onder meer voor dagbladen, tijdschriften en de radio. In dit type onderzoek komt het echt aan op nauwkeurigheid tot ‘achter de komma’. Het prettige in de samenwerking met Omroep Brabant was dat ze gretig zijn in het vinden van de beste methode en dus buiten bestaande paden willen gaan. We zijn hierover met ze in gesprek gegaan en hebben meerdere scenario’s met ze besproken. Wij denken dat de methode die we nu voor ze inzetten de meest optimale is gezien hun kennisbehoefte. De kracht van deze aanpak is dat het representatieve informatie op dagniveau geeft, het risico van panelconditionering nauwelijks bestaat en ook ‘digibeten’ in de responsgroep zijn opgenomen.“

Aanvulling Omroep Brabant

“Het onderzoeken van kijkgedrag vraagt om een unieke aanpak. Wij waren op zoek naar een methode die het feitelijke gedrag van TV kijkers zo betrouwbaar mogelijk onderzoekt. Al in het offertetraject bleek Newcom erg goed in staat onze kennis over televisie te combineren met haar kennis over online en telefonisch onderzoek. De belangrijkste reden om voor Newcom te kiezen, was hun doorzettingsvermogen om ook bij uitdagende wensen van onze kant te blijven zoeken naar een oplossing.”

Pim Halkes, Manager Marketing & Communicatie Omroep Brabant