“De Activisme-monitor is een onderzoek dat de Student Union ieder jaar uitvoert om de trends in het activisme te monitoren. Activisme is het vrijwillig verrichten van werkzaamheden door studenten in studentenorganisaties. Sinds het begin voert Newcom Research het onderzoek onder alle studenten van de Universiteit Twente uit. De samenwerking verloopt altijd goed en wat erg belangrijk is: ze zijn erg flexibel.”

Lianne Schmidt, Portefeuillehouder Academische Vorming