Leren in de 21e eeuw is een hele opgave. Al was het maar omdat we jongeren opleiden voor banen die nu nog niet bestaan

En omdat er - aangejaagd door de snelle (technologische) ontwikkelingen - in het huidige onderwijsdebat heel veel aandacht is voor het onderwijs van de toekomst.
Tegelijk is internationalisering binnen onderwijsinstellingen een feit. Net zoals de almaar groeiende mogelijkheden tot het leren op afstand. En de grote fluctuaties waar het gaat om de in- en uitstroom van studenten als gevolg van het het bachelor- & mastersysteem. Ontwikkelingen te over kortom waar onderwijsinstellingen effectief op in zullen moeten spelen.

Goed te weten dat Newcom al jaren actief is in de onderwijswereld

Diverse Benchmark onderzoeken zoals de Bachelor Loyalty Benchmark, de Alumni Monitor en de ConceptTest Opleiding zijn daar aansprekende bewijzen van. Net zoals een aantal longitudinale studies naar het keuzegedrag van scholieren en de ThemaMonitor Jongeren, waarmee populaire thema’s onder jongeren in kaart worden gebracht.

Bovendien biedt Newcom, bijvoorbeeld door de gevalideerde InstroomMonitor en AfhakersMonitor, onderwijsinstellingen alle mogelijke inzichten in (het gedrag van) hun studentenpopulatie. Inzichten aan de hand waarvan marketeers, communicatie- en onderwijsspecialisten kunnen inspelen op mogelijke verbeterpunten en veranderende behoeften onder studenten.
Tegelijkertijd bieden we oplossingen om maximaal in te spelen en grip te krijgen op de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het gefundeerd toetsen onder scholieren van mogelijke nieuwe opleidingen. Of aan het in kaart brengen van voorspellende indicatoren, zoals de loyaliteit onder uw bachelors.

Newcom is betrokken bij studies naar:

  • Keuzegedrag scholieren
  • Themamonitor Jongeren

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen