Smart Mobility Monitor 2024: Inzicht in duurzame mobiliteitstransitie vanuit het perspectief van de gebruiker

Duurzame mobiliteit is een breed begrip dat gaat over innovatieve en milieuvriendelijke vervoersvormen die ons helpen om de belangrijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid te realiseren. Hoe gaan we slim om met de toenemende drukte op onze wegen? Hoe ontwikkelen het openbaar vervoer (OV), deelvervoer en mobiliteit-hubs zich? Hoe afhankelijk zijn we nog van de auto? En hoe bereikbaar zijn de minder stedelijke gebieden?

Voor de derde keer sinds 2020 heeft onderzoeksbureau Newcom Nederlanders ondervraagd over hun mobiliteitsgedrag en -voorkeuren. In januari 2024 zijn 6.035 respondenten ondervraagd, representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. De focus in deze ‘Smart Mobility Monitor 2024’ ligt op trends in (duurzame) mobiliteit en kansen binnen OV en deelvervoer.

Enkele belangrijke uitkomsten:

  • Hoewel de auto veruit het meest gebruikte vervoermiddel blijft, groeit het OV-gebruik licht en heeft thuiswerken een structureel karakter.
  • De bekendheid en het gebruik van deelvervoer nemen verder toe. Snelheid, flexibiliteit en prijs zijn belangrijke triggers voor een verdere groei.
  • Ruim een kwart van de autoforensen is te verleiden tot overstap op andere vormen van vervoer, met name in stedelijk gebied.
  • 1 op de 6 Nederlanders is ‘net-niet OV-reiziger’: zij zijn ouder en wonen vaker niet-stedelijk.
  • Nederlanders staan open voor meer OV-gebruik als het reizen minder gedoe is en de reis korter en efficiënter is.

De resultaten laten zien dat we steeds slimmer omgaan met mobiliteit, maar er is nog veel ruimte voor verbetering.

De publicatie ‘Smart Mobility Monitor 2024’ gaat dieper in op drie domeinen: algemene trends in mobiliteit, het profiel van OV-gebruikers en hun motieven en triggers. Het volledige rapport is vanaf nu beschikbaar.

Newcom deelt de Smart Mobility Monitor 2024 graag met u.

Benieuwd geworden naar alle resultaten en trends?

Vul onderstaand uw gegevens in en u krijgt het rapport direct toegezonden.