Als één ding geen nieuws is, dan is het dat de zorg in Nederland de komende jaren steeds meer zal veranderen.

Zo zal de vraag naar zorg, onder meer door de vergrijzing, steeds verder toenemen. Zo zal, mede door de groeiende mogelijkheden op ict-gebied, de keuzevrijheid van de patiënt er alleen maar groter en groter op worden. Bovendien zien we dat de kwaliteit van de zorg steeds meer beoordeeld wordt.

Dat patiënten meer en meer hun eigen keuzes willen bepalen. En desgewenst willen veranderen. Dat ze steeds vaker lang(er) thuis willen blijven wonen. Kortom: patiënten willen door zorgprofessionals gehoord en gekend worden. Al deze ontwikkelingen hebben natuurlijk grote impact op de zorgsector. Niet voor niets zien we zorginstellingen en brancheorganisaties het welbevinden van hun klanten meer en meer centraal stellen. Niet voor niets zien we meer en meer combinaties van professionele zorg en individuele benadering (maatwerk). Niet voor niets zien we steeds meer zorgmedewerkers die én deskundig én gastvrij zijn.

Newcom werkt al jaren voor tal van ziekenhuizen, instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg, organisaties in de ouderenzorg en voor diverse brancheorganisaties in de zorg.

Zo worden met ons gefundeerd positioneringsonderzoek het imago en voorkeursgedrag onder (potentiële) klanten, (potentiële) werknemers en verwijzers in kaart gebracht. Bovendien hebben we standaardonderzoeken zoals de Nationale Ziekenhuis Imago Benchmark. En met ContinuMeten worden patiëntervaringen structureel gemonitord. Daarbij zijn we initiator van de GezondheidszorgMonitor. Daarmee brengen we al sinds 2008 het vertrouwen in de zorgsector en haar actoren in kaart.

Tot slot zijn we ook nog eens betrokken bij de landelijke studie naar Functiedifferentiatie. Al met al is Newcom meer dan ervaren en toegerust om zorginstellingen structureel te helpen om hun klanten centraal te stellen. En om op basis van bruikbare inzichten in (potentiële) klanten marketeers, managers, en kwaliteit-, veiligheid- en communicatiespecialisten in de zorg alle mogelijke handvatten te bieden om de kwaliteit van hun zorg systematisch te (blijven) verbeteren.

Newcom is betrokken bij de volgende studies:

  • Gezondheidsmonitor
  • Functiedifferentiatie

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen