Een goed, en vooral bruikbaar, advies valt of staat met het correcte gebruik van de juiste methodiek. De gegevens op basis waarvan wij uw advies formuleren moeten zorgvuldig verzameld en geanalyseerd worden.

Betrouwbare onderzoeksmethoden

Newcom heeft verschillende onderzoeksmethoden omhanden om relevante data te verzamelen, die passen bij verschillende onderzoeksthema's en -aspecten. Binnen Newcom geschiedt deze dataverzameling op zowel kwalitatieve als kwantitatieve wijze. Tegelijkertijd hebben we ook toegang tot innovatievere manieren van dataverzameling.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen