De focus op de kernexpertises Media, Mobiliteit, Zorg, Overheid en Onderwijs betekent niet dat Newcom niet op veel meer terreinen actief is

Integendeel zelfs, want als Newcom ergens voor staat, dan is het voor een breed en heel rijk geschakeerd werkgebied. Een werkgebied dat een scala aan (bedrijfs)sectoren beslaat. Met elk zijn heel eigen klanten. Met ieder hun heel eigen (bedrijfs)problematieken.

Ook die sectoren, ook die klanten wil en kan Newcom prima bedienen. Ook voor hun problematieken, beter gezegd voor de oplossing daarvan, heeft Newcom alle ervaring en alle expertise in huis.

Ervaring en expertise vertaald in een waaier aan producten: medewerkertevredenheidsonderzoeken, klanttevredenheidsonderzoeken, positioneringsonderzoeken, panelonderzoeken, concepttesting… Alles eigenlijk om welke klanten in welke sectoren dan ook onderzoeksmatig optimaal te ondersteunen. In de meest professionele en meest brede zin van het woord.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen