Ondernemen is kansen zien, afwegen en pakken.

Vooraf wilt u graag weten of het nieuwe product of dienst waar u vurig in gelooft voldoende draagvlak heeft in de markt. Newcom gebruikt een ‘succesformule’ bij het bepalen van de kansrijkheid van een nieuw product. Hoe hoger het scoort op deze factoren, hoe groter de kans dat het een succes wordt. Via concepttesting brengt Newcom de marktkansen van het product of dienst vroegtijdig in kaart. Concepttesting is het evalueren van de reactie op een product(idee) voordat het op de markt wordt geïntroduceerd. Hiermee wordt uw onzekerheid weggenomen.

Succesformule
Succesformule draagvlak nieuw(e) product/dienst.

Welke vragen worden beantwoord?

  • Wat zijn drijfveren, reacties en overige emoties onder de doelgroep bij het ‘idee’ achter het nieuwe product?
  • Wat vindt de doelgroep van het concept (de gedetailleerde uitwerking van het idee)?
  • Wat vindt de doelgroep van de naam en/of propositie van het nieuwe product?
  • Wat is de geaccepteerde prijs voor het nieuwe product?

Na het onderzoek

Het onderzoek geeft vaak nieuwe inspiratie en ideeën. Maar soms worden de verwachting wat getemperd en heeft het concept bijsturing nodig. Het is soms best lastig om tot keuzes te komen. Newcom helpt u keuzes te maken middels een inspirerende workshop. U kunt meedoen aan onze periodieke klantenarena of we stellen – samen met u en op basis van het onderzoek – een workshop op maat op.

Uw onderzoeksdoel bepaalt de methode

We helpen u de juiste methode in te zetten.

Onafhankelijk onderzoek

Zelf onderzoek doen